Blog

Paušální daň 2022

  • 9. 11. 2021
  • Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce
Paušální daň 2022

Od ledna 2022 se zvyšuje měsíční platba paušální daně na 5994 Kč. Je pro Vás paušální daň výhodná?

Co je paušální daň

Paušální daň je novinkou pro rok 2021. Jedná se o možnost odvodu daně z příjmů fyzických osob a pojistného pevnou částkou (platí se měsíčně). Výše odvodů zůstává stejná bez ohledu na výši příjmů podnikatele. Ten, kdo je v paušálním režimu rovněž nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy.

Výše paušální daně

Paušální daň zahrnuje kromě samotné daně z příjmů ve výši 100 Kč i odvody za sociální a zdravotní pojištění. Výše daně je stanovena vždy na následující kalendářní rok. Její výše pro rok 2022 činí 5.994 Kč měsíčně.

Výhody paušální daně

·         Úspora na odvodech při vyšších příjmech

·         Úspora na správě daní a pojistného – nižší platby účetním a daňovým poradcům

·         Úspora času a zjednodušení plnění daňových povinností

·         Snížení pravděpodobnosti kontroly

Nevýhody paušální daně

·         Omezení výše příjmů

·         Omezená možnost dalších příjmů

·         Nemožnost registrovat se jako plátce DPH

·         Potenciálně horší možnost prokazování bonity bankám

 

Paušální daň – lhůta pro přihlášení a formulář

Do paušální režimu se musíte přihlásit do 10. ledna 2022. Pro oznámení o vstupu je potřeba použít formulář, který je dispozici například na webu finanční správy. Vzor pro rok 2021 je dostupný například na odkazu níže. Je otázkou, zda bude vydán nový formulář pro rok 2022.

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf

Podnikatelé, kteří zahájí či obnoví činnost až v průběhu roku 2022 se mohou přihlásit později.

Komu se paušální daň vyplatí

Výhodnost závisí na tom, jaké máte příjmy, výdaje, daňové odpočty a kolik platíte za správu svých daních účetní či daňovému poradci.

Přesně lze výhodnost spočítat na stránkách ministerstva financí pomocí jejich kalkulačky

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057

Vstup do paušálního režimu zvažují zpravidla ti, kdo uplatňují výdaje paušálem. Pokud budeme vycházet z toho, že podnikatel uplatní pouze základní slevu na dani, vypadá to zhruba takto:

řemeslníci, zemědělci, lesníci

·         Pro poplatníky s paušálem 80%  se vstup do paušálního režimu v roce 2022 nevyplatí. Pokud si podají daňové přiznání a přehledy, zaplatí o více než 6.000 Kč méně.

Ostatní živnostníci

·         U poplatníků s paušálem 60% (ostatní živnostníci) se výše odvodů láme na hranici cca 620.000 Kč hrubého příjmu. Od toho ještě musíte odečíst to, kolik Vás stojí správa daní, tedy kolik platíte účetnímu či daňovému poradci a kolik času s tím strávíte vy. Reálná hranice tedy bude někde kolem 550.000 Kč a více.

Ostatní (advokáti, daňoví poradci, umělci, finanční poradci a další profese)

·         U poplatníků s paušálem 40% se vyplatí vstup od cca 413.000 Kč, opět bez zohlednění nákladů na správu. Reálná hranice tedy bude cca 380.000 Kč.

Pokud jste někde na pomezí, doporučujeme spíše vstoupit – hlavně kvůli jednoduchosti a klidu.

Podmínky vstupu do paušálního režimu

Pro rok 2022 se nic nemění, platí stejná pravidla jako v roce 2022

Abyste mohli vstoupit do paušálního režimu, musíte k 1. lednu roku 2022 splňovat podmínky § 2a zákona 586/1992 Sb., zejména:

·         Být OSVČ ve smyslu pojistných předpisů

·         Mít příjmy ze samostatné činnosti za předchozí rok maximálně do výše 1.000.000 Kč

·         Kromě příjmů ze samostatné činnosti nemít další příjmy (výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně, příjmy které nejsou předmětem daně a příjmy daněné srážkou (například úroky, příjmy z některých dohod o provedení práce, autorské honoráře a další). Přípustné jsou i příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a také ostatní příjmy, pokud je jejich výše maximálně 15.000 Kč

·         Nebýt plátcem DPH a nemít registrační povinnost

·         Nebýt společníkem veřejné obchodní společnosti ani komanditní společnosti 

Pokud jste plátci DPH, případně pokud Vám vznikla registrační povinnost (zpravidla kvůli dosažení obratu), vstoupit nemůžete. Pokud jste plátci DPH, doporučujeme zvážit, zda se Vám nevyplatí odregistrovat se. Pokud ano, je potřeba zahájit proces co nejdříve, abyste vše stihli do konce roku.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM