Blog

Termíny podání přiznání k dani z příjmů v roce 2022

  • 29. 2. 2024
  • Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

Do kdy podat přiznání k dani z příjmů za rok 2021. Termíny podání v roce 2022.

Termíny podání přiznání k dani z příjmů v roce 2022

Přiznání k dani z příjmů za rok 2022 bude podáváno v těchto lhůtách:

1. duben 2022  - standardní lhůta

2. květen 2022  - v případě elektronického podání

1. červenec 2021 - v případě zpracování daňovým poradcem nebo pokud máte povinný audit povinného auditu.

Ve stejný den musí být daň připsána na účet správce daně.

Pozdní podání - 5 dní bez sankcí

Nadále je možné podat přiznání až o 5 pracovních dní později aniž vznikne povinnost hradit sankce. V takovém případě ale nestačí přiznání podat (například poštou), ale musí být doručeno právě 5. pracovní den. 

Úrok z prodlení ale vzniká již od 4. dne (pozor, nikoliv pracovního) do dne platby, daň je tedy potřeba zaplatit nejpozději do 4. dnů od konce lhůty pro podání přiznání. Opět nehraje roli odepsání z účtu ale datum připsání na účet správce daně.

Rovněž je potřeba dát pozor na to, že pozdním podáním či zaplacením mohou zaniknout splátkové kalendáře a vzniknout další problémy. Podání v "Bezsankčním" období tak nemusí být zcela bez sankcí. 

Standardní lhůta

Nadále platí, že standardní lhůta končí 1. dubna. Jelikož v roce 2021 připadá 1. duben na pracovní den, bude daňové přiznání podáváno do 1. dubna 2022. 

Elektronické podání - měsíc navíc

Pokud podáte přiznání elektronicky, je možné jej podat o měsíc později, tedy 1. května. Jelikož je 1. květen svátkem a připadá na neděli,  lhůta pro elektronické podání končit 2. května 2022.

Pokud však přiznání nepodáte elektronicky, budete v prodlení již od 1. dubna.

Přiznání sestavené daňovým poradcem 

Pokud přiznání podává daňový poradce, končí lhůta 1. července 2021. Plnou moc již není nutné předkládat do konce standardní lhůty (1. duben). Teoreticky tedy stačí najít si poradce do 1. července.

Přiznání podané daňovým poradcem do 1.dubna

V takovém případě platí lhůta standardní, 1. duben 2021. To je výhodné, pokud máte přeplatek  a chcete své peníze dříve, zároveň chcete, aby daňový poradce odpovídal za sestavení a správné podání. Přiznání ale musí být podáno nejpozději 1. dubna - pokud bude podáno o den později, prodlouží se lhůta do července.
Pokud si tedy necháváte zpracovat přiznání daňovým poradcem, nezapomeňte se domluvit, kdy bude zpracováno a podáno. 

Auditované společnosti

Ty mají nadále lhůtu do 1. července a nemusí k tomu nic dokládat. Pozor však na to, aby vám povinnost auditu nezanikla - i když si jej necháte zpracovat dobrovolně, lhůta se neprodlouží.

Prodloužení lhůty

Lhůtu může finanční úřad na žádost prodloužit, například pokud jste měli objektivní problémy se sestavením přiznání (karanténa, nemoc, technické problémy atd.). Lhůtu je možné prodloužit až o tři měsíce. Pokud žádáte poprvé, je pravděpodobnost, že vám bude vyhověno, dle našich zkušeností opravdu velká.
Doporučujeme žádat o prodloužení i v případě, že budou tak jako loni prominuty sankce za pozdní podání - předejedete problémům pro případ že podání následně nestihnete. 

Prodloužení lhůty kvůli Covid

Při podání přiznání za roky 2019 a 2020 byly prominuty sankce spojené s pozdním podáním, je otázkou, zda vláda bude postupovat podobně i v roce 2022. 

Doporučení

  • Pokud zvládnete podat přiznání ve standardní lhůtě a nepotřebujete odložit placení daně do července, podejte jej do 1. dubna.
  • Pokud potřebujete více času a jste si jisti tím, že to zvládnete elektronicky, můžete počkat do 2. května.
  • Pokud potřebujete čas na sestavení, radu, či odklad placení daně do června, požádejte o pomoc daňového poradce. Ideálně včas, ať seženete někoho šikovného. V červnu již mohou být obsazení, případně budou jejich ceny vyšší než nyní.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM