Blog

Paušální daň pro OSVČ

 • 25. 11. 2020
 • Daň z příjmů
 • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Přechod na paušální daň by se mohl vyplatit zejména OSVČ, které uplatňují paušální výdaje ve výši 40 %, příp. i 60 %. Výhodnost paušálního režimu je třeba posoudit u každého poplatníka individuálně.

Paušální daň pro OSVČ

Od 1.1.2021 bude zavedena paušální daň. Přechod na paušální daň by se mohl vyplatit zejména OSVČ, které uplatňují paušální výdaje ve výši 40 %, příp. i 60 %. Výhodnost paušálního režimu je třeba posoudit u každého poplatníka individuálně.

V čem spočívá paušální daň

Paušální daň má za cíl snížit administrativní zátěž na straně daňového subjektu i správce daně a bude fungovat na dobrovolné bázi. OSVČ, které se k ní přihlásí, budou odvádět pouze jednu fixní měsíční částku, tzv. paušální zálohu, která nahradí odvody zdravotního a sociálního pojištění a při splnění vymezených podmínek také platbu daně z příjmů.

Pro rok 2021 je paušální záloha stanovena ve výši 5 469 Kč a zahrnuje:

 • zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů ve výši 100 Kč,
 • paušální pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1/12 minimálního vyměřovacího základu OSVČ (v roce 2021 se jedná o částku 2 393 Kč),
 • paušální pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvozený od minimálního měsíčního vyměřovacího základu zvýšeného o 15 % (v roce 2021 se jedná o částku 2 976 Kč).

Poplatníkům, kteří se přihlásí do tzv. paušálního režimu a splní podmínky pro uplatnění paušální daně, odpadá povinnost podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Poplatník v paušálním režimu

Do tzv. paušálního režimu mohou vstoupit OSVČ, které mají příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 mil. Kč. Do tohoto limitu se nezapočítávají:

 1. příjmy osvobozené od daně,
 2. příjmy, které nejsou předmětem daně,
 3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pro vstup do paušálního režimu musí poplatník k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období splnit dále tyto podmínky:

 • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
 • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (nesmí být vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině),
 • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá povinnost se registrovat jako plátce k DPH,
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je třeba podat do 10. dne rozhodného zdaňovacího období, pro příští rok tedy nejpozději do 10. ledna 2021.

Daň poplatníka za zdaňovací období je rovna paušální dani, pokud poplatník stále splňuje podmínky pro vstup do paušálního režimu a zároveň nemá příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (vyjma osvobozených a příjmů vyňatých z předmětu daně), převyšující 15 000 Kč. Na poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, se hledí, jako by v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání podal daňové přiznání, ve kterém tvrdí daň ve výši paušální daně.

Pro koho je výhodná paušální daň

Uplatnění paušální daně znemožňuje využití slev a odčitatelných položek od základu daně. Finanční výhodnost paušálního režimu je proto třeba posoudit u každého poplatníka individuálně.

Budete-li chtít posoudit, zda je pro Vás paušální daň výhodným řešením, obraťte se na nás. Zjednodušený výpočet lze provést také pomocí online kalkulačky na webových stránkách Ministerstva financí.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM