Blog

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

  • 14. 11. 2022
  • Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

Víte do kdy podat přiznání k dani z příjmů za rok 2022 (v roce 2023).

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

Přiznání k dani z příjmů za rok 2022 bude podáváno v těchto lhůtách:

3. duben 2023  - standardní lhůta (1. duben 2023 připadá na sobotu a lhůta tedy končí v první pracovní den)

2. květen 2023  - v případě elektronického podání (1. květen je svátek)

3. červenec 2023 - v případě zpracování daňovým poradcem nebo pokud máte povinný audit účetní závěrky.

Ve stejný den musí být daň připsána na účet správce daně.

Pozdní podání - 5 dní bez sankcí

Nadále je možné podat přiznání až o 5 pracovních dní později, aniž vznikne povinnost hradit sankce. V takovém případě ale nestačí přiznání 5. den podat (například poštou), ale musí být doručeno právě 5. pracovní den. Poslední den tedy musíte přiznání podat elektronicky či osobně.

Úrok z prodlení ale vzniká již od 4. dne (pozor, nikoliv pracovního) do dne platby, daň je tedy potřeba zaplatit nejpozději do 4 dnů od konce lhůty pro podání přiznání. Opět nehraje roli odepsání z Vašeho účtu, ale datum připsání na účet správce daně.

Rovněž je potřeba dát pozor na to, že pozdním podáním či zaplacením mohou zaniknout splátkové kalendáře a vzniknout další problémy (dojde k porušení zákonných pravidel). Podání v "bezsankčním" období tak nemusí být zcela bez sankcí. 

Standardní lhůta

Nadále platí, že standardní lhůta končí 1. dubna. Jelikož v roce 2023 připadá 1. duben na sobotu, bude daňové přiznání podáváno do 3. dubna 2023. 

Elektronické podání - měsíc navíc

Pokud podáte přiznání elektronicky, je možné jej podat o měsíc později, tedy 1. května. Jelikož je 1. květen svátkem,  lhůta pro elektronické podání bude končit 2. května 2023.

Pokud však přiznání nepodáte elektronicky, budete v prodlení již od 3. dubna 2023.

Přiznání sestavené daňovým poradcem 

Pokud přiznání podává daňový poradce, končí lhůta 3. července 2023. protože 1.7. 2023 připadá na sobotu. Plnou moc již není nutné předkládat do konce standardní lhůty.
Teoreticky tedy stačí najít si poradce do 3. července 2023, teoreticky i později. Pokud podá přiznání daňový poradce později, budou se sankce počítat od 1.7. 2023, opět se zohledněním pěti resp. čtyř dní bez sankcí. Protože jsou v druhém týdnu dva svátky, je bez sankcí možné přiznání podat až do 12. 7. 2023

Přiznání podané daňovým poradcem do 3.dubna

V takovém případě platí lhůta standardní, 3. duben 2023. To je výhodné, pokud máte přeplatek  a chcete své peníze dříve, zároveň chcete, aby daňový poradce odpovídal za sestavení a správné podání (podal jej osobně).
Přiznání ale musí být podáno nejpozději 3. dubna - pokud bude podáno o den později, prodlouží se lhůta do července.
Pokud si tedy necháváte zpracovat přiznání daňovým poradcem, nezapomeňte se domluvit, kdy bude zpracováno a podáno. 

Auditované společnosti

Ty mají  lhůtu do 3. července 2023 a nemusí k tomu nic dokládat. Pozor však na to, aby vám povinnost auditu nezanikla - i když si jej necháte zpracovat dobrovolně, lhůta se neprodlouží.

Prodloužení lhůty

Lhůtu může finanční úřad na žádost prodloužit, například pokud jste měli objektivní problémy se sestavením přiznání (karanténa, nemoc, technické problémy atd.). Lhůtu je možné prodloužit až o tři měsíce. Pokud žádáte poprvé, je pravděpodobnost, že vám bude vyhověno, dle našich zkušeností opravdu velká.
Doporučujeme žádat o prodloužení i v případě, že budou tak jako loni prominuty sankce za pozdní podání - předejedete problémům pro případ že podání následně nestihnete. 

Podat žádost ale musíte včas - než uplyne řádná lhůta. Po jejím uplynutí ji již nelze prodloužit.

Pokud požádáte o sestavení přiznání daňového poradce, může i on požádat o prodloužení lhůty. Musí ale žádost podat do 1.7. 2023. Žádat může až o tři měsíce. tedy do 3.10. 2023.

Nejzazší termín pro podání přiznání a zaplacení daně je tedy 3.10. 2023.    

Doporučení

  • Pokud zvládnete podat přiznání ve standardní lhůtě a nepotřebujete odložit placení daně do července, podejte jej do 3. dubna.
  • Pokud potřebujete více času a jste si jisti tím, že to zvládnete elektronicky, můžete počkat do 2. května.
  • Pokud potřebujete čas na sestavení, radu, či odklad placení daně do července, požádejte o pomoc daňového poradce. Ideálně včas, ať seženete někoho schopného. V červnu již mohou být obsazení, případně budou jejich ceny vyšší.
  • Pokud poradce nechcete, požádejte správce daně včas o prodloužení lhůty
  • Pokud jste všechny lhůty zmeškali, zkuste se obrátit na nějakého daňového poradce i později - pokud přiznání podá on, budou sankce nižší, protože se budou počítat od 3.7. 2023.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM