Blog

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023

  • 29. 2. 2024
  • Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

Víte do kdy podat přiznání k dani z příjmů za rok 2023 (v roce 2024).

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023

Přiznání k dani z příjmů za rok 2023 bude podáváno v těchto lhůtách:

2. duben 2024  - standardní lhůta

2. květen 2024  - v případě elektronického podání (1. květen je svátek)

1. červenec 2024 - v případě zpracování daňovým poradcem nebo pokud máte povinný audit účetní závěrky.

Ve stejný den musí být daň připsána na účet správce daně.

Pozdní podání - 5 dní bez sankcí

Nadále je možné podat přiznání až o 5 pracovních dní později, aniž vznikne povinnost hradit sankce. V takovém případě ale nestačí přiznání 5. den podat (například poštou), ale musí být doručeno právě 5. pracovní den. Poslední den tedy musíte přiznání podat elektronicky či osobně.

Úrok z prodlení ale vzniká již od 4. dne (pozor, nikoliv pracovního) do dne platby, daň je tedy potřeba zaplatit nejpozději do 4 dnů od konce lhůty pro podání přiznání. Opět nehraje roli odepsání z Vašeho účtu, ale datum připsání na účet správce daně.

Rovněž je potřeba dát pozor na to, že pozdním podáním či zaplacením mohou zaniknout splátkové kalendáře a vzniknout další problémy (dojde k porušení zákonných pravidel).

Podání v "bezsankčním" období tak nemusí být zcela bez sankcí. 

Standardní lhůta

Nadále platí, že standardní lhůta končí 2. dubna. Jelikož v roce 2024 připadá 1. duben na svátek, bude lhůta končit následující pracovní den. 

Elektronické podání - měsíc navíc

Pokud podáte přiznání elektronicky, je možné jej podat o měsíc později, tedy 1. května. Jelikož je 1. květen svátkem,  lhůta pro elektronické podání bude končit 2. května 2024.

Pozor, pokud přiznání nepodáte elektronicky, budete v prodlení již od 1. dubna 2024.

Přiznání sestavené daňovým poradcem 

Pokud přiznání podává daňový poradce, končí lhůta 1. července 2024. Plnou moc není nutné předkládat do konce standardní lhůty a pokud přiznání nestihnete podat, stačí najít si poradce do 1. července 2024, teoreticky i později.

Pokud podá přiznání daňový poradce později, budou se sankce počítat od 1.7. 2024, opět se zohledněním pěti resp. čtyř dní bez sankcí.
Protože je v druhém týdnu svátek, je bez sankcí možné přiznání podat až do 9. 7. 2024

Přiznání podané daňovým poradcem do 2.dubna

V takovém případě platí lhůta standardní, 2. duben 2024. To je výhodné, pokud máte přeplatek, chcete své peníze dříve a zároveň chcete, aby daňový poradce odpovídal za sestavení a správné podání (podal jej osobně).
Přiznání ale musí být podáno nejpozději 1. dubna - pokud bude podáno o den později, prodlouží se lhůta do července.
Pokud si tedy necháváte zpracovat přiznání daňovým poradcem, nezapomeňte se domluvit, kdy bude zpracováno a podáno. 

Auditované společnosti

Ty mají  lhůtu do 1. července 2024 a nemusí k tomu nic dokládat. Pozor však na to, aby vám povinnost auditu nezanikla - i když si jej necháte zpracovat dobrovolně, lhůta se neprodlouží.

Prodloužení lhůty

Lhůtu může finanční úřad na žádost prodloužit, například pokud jste měli objektivní problémy se sestavením přiznání (karanténa, nemoc, technické problémy atd.). Lhůtu je možné prodloužit až o tři měsíce. Pokud žádáte poprvé, je pravděpodobnost, že vám bude vyhověno, dle našich zkušeností opravdu velká.
Podat žádost ale musíte včas - než uplyne řádná lhůta. Po jejím uplynutí ji již nelze prodloužit.
Pokud požádáte o sestavení přiznání daňového poradce, může i on požádat o prodloužení lhůty. Musí ale žádost podat do 1.7. 2024. Žádat může až o tři měsíce. tedy do 1.10. 2024.

Nejzazší termín pro podání přiznání a zaplacení daně za rok 2023 je tedy 1.10. 2024.    

Doporučení

  • Pokud zvládnete podat přiznání ve standardní lhůtě a nepotřebujete odložit placení daně do července, podejte jej do 2. dubna.
  • Pokud potřebujete více času a jste si jisti tím, že to zvládnete elektronicky, můžete počkat do 2. května.
  • Pokud potřebujete čas na sestavení, radu, či odklad placení daně do července, požádejte o pomoc daňového poradce. Ideálně včas, ať seženete někoho schopného. V červnu již mohou být obsazení, případně budou jejich ceny vyšší.
  • Pokud poradce nechcete, požádejte správce daně včas o prodloužení lhůty
  • Pokud jste všechny lhůty zmeškali, zkuste se obrátit na nějakého daňového poradce i později - pokud přiznání podá on, budou sankce nižší, protože se budou počítat od 1.7. 2024.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM