Blog

Paušální daň 2022

 • 9. 11. 2021
 • Daň z příjmů
 • Jan Bonaventura, daňový poradce
Paušální daň 2022

Výše paušální daně pro rok 2022

Paušální daň zahrnuje kromě samotné daně z příjmů ve výši 100 Kč i odvody za sociální a zdravotní pojištění.  Konkrétně se jedná o 2 627 Kč na zdravotní a 3 267 Kč na sociální pojištění.

Výše daně je stanovena vždy na následující kalendářní rok.

Její výše pro rok 2022 činí 5.994 Kč měsíčně.

Přihlášení k paušální dani 

Do paušálního režimu vstoupíte tak, že do 10. ledna 2021 oznámíte správci daně vstup na předepsaném formuláři.

Dostupný je například na stránkách finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/oznameni-o-vstupu-do-pausalniho-rezimu/oznameni-formular-pro-tisk

Podnikatelé, kteří zahájí či obnoví činnost až v průběhu roku 2022 se mohou přihlásit později.

Co je paušální daň

Paušální daň je novinkou pro rok 2021. Jedná se o možnost odvodu daně z příjmů fyzických osob a pojistného pevnou částkou (platí se měsíčně). Výše odvodů zůstává stejná bez ohledu na výši příjmů podnikatele. Ten, kdo je v paušálním režimu, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy.

Výměnou za to ale nemá možnost uplatňovat odpočty a slevy na dani.

To, zda se vyplatí paušální daň právě Vám, je potřeba propočítat s přihlédnutím k tomu jaké příjmy, výdaje a odpočty máte.

Výhody paušální daně

 • Úspora na odvodech při vyšších příjmech
 • Úspora na správě daní a pojistného – nižší platby účetním a daňovým poradcům
 • Úspora času a zjednodušení plnění daňových povinností
 • Snížení pravděpodobnosti kontroly

Nevýhody paušální daně

 • Omezení výše příjmů
 • Omezená možnost dalších příjmů
 • Nemožnost registrovat se jako plátce DPH
 • Potenciálně horší možnost prokazování bonity bankám
 • Vyšší odvody pro případ, že nedosáhnete optimální úrovně příjmu.

Komu se paušální daň v roce 2022 vyplatí

Výhodnost závisí na tom, jaké máte příjmy, výdaje, daňové odpočty a kolik platíte za správu svých daních účetní či daňovému poradci.

Přesně lze výhodnost spočítat na stránkách ministerstva financí pomocí jejich kalkulačky paušální daně pro rok 2022:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057

Vstup do paušálního režimu zvažují zpravidla ty OSVČ, které uplatňují výdaje paušálem. Pokud budeme vycházet z toho, že podnikatel uplatní pouze základní slevu na dani, vypadá to zhruba takto:

řemeslníci, zemědělci, lesníci

Pro OSVČ s paušálem 80%  se vstup do paušálního režimu v roce 2022 nevyplatí. Pokud si podají daňové přiznání a přehledy a uplatní výdaje paušálem, zaplatí o více než 6.000 Kč méně, což by mělo většině z nich pokrýt i náklady na zpracování přiznání a přehledů.

Výjimkou jsou ti, kteří vykonávají činnost jen v některých měsících, pro ně může být paušální daň v roce 2022 výhodná.

ostatní živnostníci

U OSVČ s paušálem 60% (ostatní živnostníci) se výše odvodů láme na hranici cca 620.000 Kč hrubého příjmu. Od toho ještě musíte odečíst to, kolik Vás stojí správa daní, tedy kolik platíte účetnímu či daňovému poradci a kolik času s tím strávíte vy. Reálná hranice tedy bude někde kolem 550.000 Kč a více.

ostatní  OSVČ (advokáti, daňoví poradci, umělci, finanční poradci a další profese)

U poplatníků s paušálem 40% se vyplatí vstup od ročního příjmu cca 413.000 Kč, opět bez zohlednění nákladů na správu. Reálná hranice tedy bude cca 380.000 Kč.

Pokud jste někde na pomezí, doporučujeme spíše vstoupit – hlavně kvůli jednoduchosti a klidu při řešení daňových přiznání a přehledů.

Paušální daň 2022 - podmínky

Pro rok 2022 se nic nemění, platí stejná pravidla jako v roce 2022

Abyste mohli vstoupit do paušálního režimu, musíte k 1. lednu roku 2022 splňovat podmínky § 2a zákona 586/1992 Sb., zejména:

 • Být OSVČ ve smyslu pojistných předpisů
 • Mít příjmy ze samostatné činnosti za předchozí rok maximálně do výše 1.000.000 Kč
 • Kromě příjmů ze samostatné činnosti nemít další příjmy (výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně, příjmy které nejsou předmětem daně a příjmy daněné srážkou. Přípustné jsou i příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a také ostatní příjmy, pokud je jejich výše maximálně 15.000 Kč
 • K 1. lednu nevykonávat činnost z níž plynou příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů zdaněných srážkou (přípustné jsou například některé dohody o provedení práce)
 • Nebýt plátcem DPH a nemít registrační povinnost (s výjimkou identifikované osoby)
 • Nebýt společníkem veřejné obchodní společnosti ani komanditní společnosti 
 • nebýt v insolvenci

  Pokud jste plátci DPH, případně pokud Vám vznikla registrační povinnost (zpravidla kvůli dosažení obratu), vstoupit nemůžete. Pokud jste plátci DPH, doporučujeme zvážit, zda se Vám nevyplatí odregistrovat se.

  Pokud ano, je potřeba zahájit proces co nejdříve, abyste vše stihli do konce roku.

Pokud chcete platit skutečně paušální výši daně, musíte splňovat podmínky nejen na začátku období, ale i na konci. Především musíte mít jen povolené příjmy, nebýt plátcem DPH a nemít registrační povinnost. 

Paušální daň 2022 - lze následně vystoupit?

Dle zákona nelze z režimu vystoupit jen proto, že jste změnili názor, resp. že se Vám paušální daň nevyplatí.

Zákon ale počítá s vystoupením z režimu v případě, že porušíte podmínky. Tedy pokud se Vám paušální režim nevyplatí, můžete zrealizovat nějaký příjem a z režimu vypadnete - například pronajmout majetek, zaregistrovat se jako plátce DPH, nechat se zaměstnat apod.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM