Blog

Obnovení platby záloh na sociální a zdravotní pojistné pro OSVČ

  • 3. 9. 2020
  • Daň z příjmů
  • BREDFORD Consulting

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii COVID-19 bylo osobám samostatně výdělečně činným prominuto placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a záloh na pojistné na zdravotní pojištění. Prominuty byly zálohy za období březen-srpen 2020.

Obnovení platby záloh na sociální a zdravotní pojistné pro OSVČ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii COVID-19 bylo osobám samostatně výdělečně činným prominuto placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále také jako „sociální zabezpečení“) a záloh na pojistné na zdravotní pojištění. Prominuty byly zálohy za období březen-srpen 2020.

Od září 2020 mají OSVČ znovu povinnost platit zálohy ve výši předepsané po podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019.  

Kdy zaplatit zálohu na sociální zabezpečení?

Zálohy na pojistné na sociální zabezpečení jsou pro OSVČ splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Záloha za září musí být připsána na účet správy sociálního zabezpečení do 30. 9. 2020.

Kdy zaplatit zálohu na zdravotní pojištění?

Zálohy na pojistné na zdravotní pojištění jsou pro OSVČ splatné od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha na zdravotní pojištění za září je pro OSVČ splatná do 8. 10. 2020.

Co když OSVČ hradila zálohy i v období, kdy byly prominuty?

Jestliže OSVČ platila zálohy i v období, kdy byly prominuty, bude úhrada použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné v roce 2020.

K vyúčtování a vratce případného přeplatku dojde při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020. Pokud tedy například OSVČ zaplatila zálohu za březen 2020, platba se použije na úhradu zálohy za září, ovšem za předpokladu, že OSVČ nemá jiné nedoplatky. 

Doplatek na pojistném?

Pojistné za rok 2020 bude sníženo o částku odpovídající minimální výši záloh. Z toho vyplývá, že osobám samostatně výdělečně činným, které platí pojistné z minimálního vyměřovacího základu, bude pojistné za měsíce v období březen až srpen zcela odpuštěno.

OSVČ, které v roce 2020 dosáhnou vyššího než minimálního vyměřovacího základu, budou muset doplatit příslušný rozdíl po podání přehledů za rok 2020.

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM