Blog

Dlouhodobý investiční produkt – nakupujte akcie se slevou

 • 14. 9. 2023
 • Daň z příjmů
 • Lenka Rievajová
Dlouhodobý investiční produkt – nakupujte akcie se slevou

V rámci novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu je navrhované zavést nový produkt, který usnadní spoření na stáří. Tzn. „dlouhodobý investiční produkt“ bude alternativou k produktům jako je penzijní spoření nebo kapitálové životní pojištění. Investování je jednou z nejlepších cest zajištění důchodu, a tak se stát touto cestou snaží podpořit lidi k investování pomocí daňových úlev.

 

Co je dlouhodobý investiční produkt?

Dlouhodobý investiční produkt umožní lidem investovat do různých finančních produktů, s potenciálně vyšším zhodnocením, daňovou slevou a možností příspěvku zaměstnavatele. Z daňového hlediska se tento produkt bude řadit pod produkty spoření na stáří a bude s sebou přinášet řadu výhod.  

 

Poskytovateli tohoto produktu může být:

 

 • Banka
 • Spořitelní či úvěrní družstvo
 • Obchodník s cennými papíry
 • Investiční společnost
 • Samosprávní investiční fond

 Pro koho je dlouhodobý investiční produkt?

Návrh zákona počítá s možností zvolení vlastní investiční strategie, a tak by byl dlouhodobý investiční produkt vhodný jak pro konzervativní, tak pro odvážnější investory.

 

Jaké jsou výhody dlouhodobého investičního produktu?

 V porovnání s penzijním spořením bude nabídka investičních produktů širší. Na výběr by měly být:

 

 • Peněžní prostředky
 • Investiční cenné papíry
 • Cenné papíry kolektivního investování
 • Nástroje peněžního trhu
 • Některé deriváty

Zároveň návrh zákona počítá s příspěvkem zaměstnavatele, který bude osvobozen od daně do úhrnné výše 50 000 Kč ročně. Pro zaměstnavatele bude tento příspěvek považován za daňově uznatelný náklad a příspěvek nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Limit na příspěvek zaměstnavatele by platil pro všechny produkty, a tak je na zvážení omezení příspěvku na penzijní spoření v prospěch dlouhodobého investičního produktu.

 

Kromě příspěvku zaměstnavatele je navrhované zavedení odpočitatelné položky od základu daně z investovaných prostředků do celkové výše 48 000 Kč ročně. Tato částka je platná pro všechny podporované produkty dohromady. Při měsíční investici ve výši 4 000 Kč je tak možné ušetřit na dani až 7 200 Kč ročně při sazbě 15 % a 11 040 Kč při progresivní sazbě 23 %.

 

Z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele je tak mnohem efektivnější vyplatit zaměstnanci maximální roční příspěvek 50 000 Kč. Při tomto nákladu zaměstnavatele dostane zaměstnanec plnou výši, která nepodléhá daním ani odvodům a může být investována do akcií. Kdyby šlo o výdaj na mzdu, zaměstnanec by po zaplacení daně a odvodů dostal v čisté mzdě jenom něco přes 27 000 Kč. V porovnání tak jde o téměř dvojnásobnou částku, která pak při investovaní může tvořit značné výnosy pro investora v dlouhodobém hledisku.

 

Dlouhodobý investiční produkt také není omezen na jednoho zaměstnavatele. Tento příspěvek může dostávat zaměstnanec u každého ze svých zaměstnavatelů, a tak může být tento efekt ještě posílen.

 

Má dlouhodobý investiční produkt nějaké nevýhody?

Na rozdíl od penzijního spoření, v případě dlouhodobého investičního produktu nenajdeme státní podporu.

Zároveň s sebou tento produkt nese standardní podmínku 120/60 – dlouhodobý investiční produkt bude možné vypovědět po 120 měsících trvání a nejdříve v 60 letech. V opačném případě bude muset poplatník dodanit uplatněné daňové zvýhodnění.

 

Navrácením daňové podpory produktu se rozumí vznik příjmu podle §10, ve výši úhrnu příjmů, které byly za posledních 10 let osvobozeny od daně. Poplatník tak dodaní příjmy, které si uplatnil jako odečitatelnou položku.

 

Dále také poplatníkovi vzniká příjem ze závislé činnosti ve výši příspěvků hrazených zaměstnavatelem za posledních 10 let, který je potřeba uvést v daňovém přiznání. Vzhledem k tomu, že návrh zákona tento příjem nepovažuje za vyplácený plátcem daně, neplatí se z něho odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Od kdy bude dlouhodobý investiční produkt k dispozici?

Návrh novely zákona je aktuálně v projednávaní a jeho navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2024.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM