Blog

Daňová kontrola a jak na ni - 1. část

  • 2. 3. 2023
  • Bookkeeping, Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

V následujícím textu najdete návod, jak daňovou kontrolu dovést do úspěšného konce, tedy například dosáhnout vrácení nadměrného odpočtu včas...

Daňová kontrola a jak na ni - 1. část

Daňová kontrola je strašákem pro většinu daňových poplatníků a ti se obávají okamžiku, kdy u nich kontroloři zazvoní. Je jejich obava oprávněná? Lze daňové kontrole předejít? A pokud ji správce daně zahájí, jak se máme chovat? Náš názor a doporučení se vám pokusíme přiblížit v následujícím článku.

Pragmatický přístup k daňové kontrole

Problematika daňové kontroly je značně rozsáhlá a názory na nejvhodnější postupy a strategie daňových poplatníků se různí. Někdo preferuje tvrdý a nekompromisní postup, kdy se správci daně nic nedaruje a řízení je od počátku spíše „bojem v kleci“ než elegantním „důkazním tenisem“. Někdo naopak spor se správcem daně nechce a takřka vše bez odporu akceptuje.

My se domníváme, že každá situace vyžaduje své, nicméně vždy se snažíme postupovat tak, aby byl konflikt a „shození rukavic“ až tou poslední možností. Dle našich zkušeností totiž většina správců daně dělá jen svou práci a zpravidla jim nejde o to uškodit. Často mají své instrukce od metodiků a vedoucích a pravdou je, že často ani poplatníci neposkytnou správci daně to, co je potřeba, a nesnaží se jim situaci ulehčit resp. slovy daňového řádu vzájemně spolupracovat.

Na druhou stranu přílišná vstřícnost ke správci daně může vést k tomu, že budete zařazeni do kategorie „snadné oběti“. Daňová kontrola pak u vás může být častější než jinde.

V následujícím textu nenajdete návod, jak daňovou kontrolu či další postupy správci daně znemožnit či znepříjemnit. Naším cílem by totiž mělo být dovést řízení do úspěšného konce, tedy například dosáhnout vrácení nadměrného odpočtu včas. Úspěšným koncem daňového řízení může být zcela na rovinu i přiměřený doměrek, který bude znamenat velmi pravděpodobně klid na hezkých pár let. Spor se správcem daně naopak může znamenat značné náklady na daňové poradce (také vlastní náklady, zejm. časové) a nejistotu.

To samozřejmě neznamená, že se má akceptovat vše.

Pokud je správcem daně zpochybněna „služební“ cesta do Chorvatska s celou rodinou a máte další „kostlivce ve skříni“, může být akceptace doměrku tím nejlepším, co můžete udělat.

Samozřejmě my daňoví poradci máme taková sporná řízení většinou rádi, je to naše práce a rozhodnutí v nových a zajímavých věcech jsou potřebná. Je to ale skutečně vždy i váš zájem? Odvolací řízení a soudy vás často přijdou na honorářích  poradců na více, než je daňová úspora. A pokud je takový spor veden kvalitně, jsou náklady zpravidla vysoké.

Také je potřeba si uvědomit, že rozhodnutí soudů jsou veřejná (byť jména jsou u fyzických osob anonymizována) a tak je potřeba zvážit, zda jste připraveni „prát špinavé prádlo“ veřejně. A  někdy tak poskytovat citlivé informace konkurenci.

Pokud jde o náklady, které se opakují i v dalších letech, značnou částku potenciálního doměrku, je potřeba bojovat. Stejně tak pokud hrozí, že si správce daně bude myslet, že jste se vědomě zapojili do podvodných struktur

Není kontrola jako kontrola

Daňová kontrola je jen jednou z možností, jak může správce daně prověřovat daňové povinnosti. Dalšími způsoby takového prověřování jsou zejména místní šetření (a to i u jiných subjektů v rámci vyhledávací činnosti), postup k odstranění pochybností či neformální prověřování.

Každý z uvedených postupů má svá zákonná pravidla a měl by být aplikován na situace, kdy je vhodný. Tak například místní šetření by mělo být zahájeno v situaci, kdy jsou zpravidla prověřovány situace jednodušší a na místě. Místní šetření by tak nemělo být zneužíváno k faktické daňové kontrole, kdy si správce daně poručí značné množství podkladů, navíc je chce dodat na úřad.

Takovému nevhodnému postupu se lze bránit, například stížností či tím, že na výzvu nebude reagováno, resp. bude sděleno, proč podklady v daném rozsahu neposkytnete, a případně může být postup napaden správní žalobou jako nezákonný zásah.

Je ale vždy výhodné se postupu správce daně bránit? Pokud necháte správce daně provést místní šetření a ten zjistí nějaké konkrétní nesrovnalosti, je povinen vás následně vyzvat k podání dodatečného přiznání. Pokud tak neučiní, nemůže uložit penále v případě doměrku. Místní šetření tak může být jakousi daňovou kontrolou nanečisto, kdy zjistíte, co správce daně rozporuje. Po první fázi tak můžete zhodnotit objektivně situaci a rozhodnete se jak pokračovat dále. Zda budete bojovat, akceptujete doměření daně či „uhrajete remízu“.  Tím, že akceptujete část doměrku a u části naopak budete trvat na uznatelnosti. Často je i v zájmu správce daně, aby ji uzavřel smírně a vyhnul se tak náročnému odvolacímu řízení či soudu.

V mnoha případech tedy může být výhodnější tento nezákonný postup akceptovat. Důslednou obranou totiž dosáhnete pouze toho, že bude zahájena daňová kontrola hned. Budete mít sice po právu dobrý pocit, že jste měli pravdu. Je to je ale toto vaším hlavním cílem.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM