Blog

Daňová kontrola - jak si s ní poradit

  • 2. 3. 2023
  • Vedení účetnictví, Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

V následujícím textu najdete návod, jak daňovou kontrolu dovést do úspěšného konce, tedy například dosáhnout vrácení nadměrného odpočtu včas...

Daňová kontrola - jak si s ní poradit

Co je daňová kontrola

Daňová kontrola je jedním z postupů v rámci něhož správce daně zpravidla prověřuje správnost vyměřené daně resp. základu daně (kontrola ale může začít ještě před vyměřením daně).
Výsledkem může být potvrzení správnosti daně, doměření daně, daň může být ale i snížena, například pokud se zjistí, že některé náklady nebyly uplatněny  a uplatněny být mohly.

Jaké jsou lhůty pro daňovou kontrolu

Daňová kontrola je zpravidla prováděna zpětně a může být zahájena po dobu, kdy je možné daň doměřit. Lhůta tedy činí zpravidla tři roky od konce lhůty pro podání přiznání, může ale být prodloužena některými úkony správce či poplatníka. Například podáním dodatečného přiznání, postupem k odstranění pochybností, vykázáním ztráty apod.
V případě, že by došlo ke spáchání trestného činu je možné kontrolu provést v podstatě neomezeně, to ale není běžné, protože bez daňové kontroly je prokázání trestného činu velmi obtížné a postup bývá spíše opačný - podnět Policii je dáván po daňové kontrole. 

Co daňová kontrola prověřuje

Rozsah kontroly je vymezen při jejím zahájení. Může prověřovat jen malou část, například převodní ceny, případně může být kontrolováno několik období a několik daní. Rozsah se může v průběhu kontroly změnit, například pokud budou zjištěny problémy v jednom roce. Nicméně není to rozhodně pravidlo, tedy zjištění problémů v jednom roce automaticky neznamená kontrolu dalších let. Přesto se může někdy vyplatit s kontrolou nechvátat, protože se v mezidobí promlčí další období (pokud je problém dlouhodobější).

Pokud máte zahájenu kontrolu jedné daně, dbejte na to, aby správce daně nevyžadoval doklady a informace vztahující se k jiné dani.

Pravděpodobnost daňové kontroly

Neexistují univerzální pravidla pro určení, koho bude správce daně kontrolovat a koho ne. V praxi se hovoří o tom, že důvodem jsou ztráty, vykazování nadměrných odpočtů, likvidace apod. To jsou ale spíše legendy než reality.
Máme mnoho klientů, kteří pravidelně vykazují odpočty (například exportéři), byli několik let ve ztrátě a nikdy neměli daňovou kontrolu, případně absolvovali na začátku podnikání jen rychlé prověření jejich činnosti, zpravidla kvůli odpočtům. Naopak, u některých klientů, kteří daně platí a vše si řádně a včas plní, jsme měli již více daňových kontrol.

Nejvíce kontrol v tuto chvíli probíhá v oblasti DPH, další oblasti jsou méně běžné a některé menší daně či závislá činnost se kontrolují zcela minimálně.

Pravděpodobnost kontroly dle našich zkušeností zvyšuje registrace v menších městech (je zde méně poplatníků a tedy je pravděpodobnost kontroly větší) a zjevné chyby při zpracování daňových přiznání (například nenavazující výkazy apod.), které vyvolají reakci o správce daně.

V některých případech dochází k plošným kontrolám, například v minulosti se jednalo o kontroly odběratelů Makra, kontroly paušálních výdajů u fotbalistů, emitentů korunových dluhopisů, kontroly ubytování přes Airbnb, či kontroly řidičů Uber a další.

Naopak je kontrola nepravděpodobná u OSVČ uplatňujících paušál, pronajímatelů a dalších skupin. Obecně je pravděpodobnost kontroly nejmenší v Praze, zejména pokud nemáte sídlo na problematické adrese (například od levných poskytovatelů sídel, kdy je na jedné adrese několik set firem, často podvodníků). 

Zahájení daňové kontroly

Kontrola může být od roku 2021 nově zahájena i distančně, například zasláním oznámení do datové schránky. Daňová kontrola tak může být poměrně překvapivá.

Jak postupovat při zahájení daňové kontroly

Pokud je u vás kontrola zahájena, je nejlepší obrátit se na odborníka. V případě daňové kontroly je nejvhodnější osobou daňový poradce, který má s kontrolami zkušenosti. Zastoupit vás samozřejmě může i účetní či advokát, většina z nich ale nemá dostatečné zkušenosti aby zvládli takové řízení.

Nejde totiž jen o znalost daňových a dalších předpisů, ale i o znalost postupů správce daně. Zástupce by měl vědět co a a kdy sdělit, abyste si tím, že sdělíte či poskytnete málo či naopak moc neuškodili. Takovým případem může být například sdělení nějaké informace, která se následně ukáže jako nepravdivá či nepřesná.

Jaký daňový poradce je pro daňovou kontrolu nejlepší

Bohužel, žádný univerzální nejlepší daňový poradce není. Nejvhodnější je poradce, který má zkušenost jak s daňovým řízením (procesem kontroly), tak s problematikou, která je předmětem řízení. Tedy by daňový poradce, který Vás zastupuje při řízení ohledně nadměrného odpočtu na DPH měl ovládat nejen daňový proces, ale i rozumět DPH jako takové.

Na případy, kdy již začal konflikt, obě strany jsou v ostrém sporu, případně pokud se našly závažné problémy, může být vhodný ostřejší poradce, který se zaměřuje na daňový proces. Někteří z "procesistů" ovšem mohou mít tendenci konflikty vyhledávat, proto dobře zvažte, zda to je to přístup, který chcete. Zejména pokud se jedná o standardní kontrolu a požadavky správce daně jsou rozumné.
Zástupce řízení ukončí, ale vy budete se svým správcem daně komunikovat další roky. Vyhrocené řízení se také může prodražit - většina poradců má odměnu stanovenou na bázi hodinových sazeb a délka řízení pak zvyšuje i cenu.

Nám se zatím vždy vyplatila korektní a věcná komunikace se zaměřením na věcnou podstatu problému - tedy například prokazování souvislosti nákladů a výnosů, začít hrát tvrdě můžete vždy. Opravdu ale záleží na tom, v jaké situaci jste.
Pokud jsou postupy správce daně šikanózní, je třeba "shodit rukavice" hned na začátku. Je však třeba říci, že takové situace jsou spíše výjimečné, drtivá většina správců daně jedná velmi korektně.

Chci si kontrolu vyřešit sám či s účetní

Služby daňových poradců, kteří mají s kontrolami zkušenosti, nejsou levné, ale vyplatí se. Pokud si ale poradce nemůžete dovolit, můžete s kontrolou začít sami a poradce přizvat ve chvíli, kdy se kontrola začne vyvíjet špatným směrem. Obraťte se na ně ovšem ještě před jejím ukončením, ideálně jakmile se se správcem neshodnete na něčem podstatném. Nejpozději po zaslání kontrolního zjištění.
Pokud oslovíte poradce až po sestavení zprávy o daňové kontrole či až při odvolání, jsou šance na úspěch mnohem menší, protože se zužuje jeho manévrovací prostor. Také nemusíte mít čas najít vhodného poradce.

Rozhodně ale nedoporučujeme, aby se správcem komunikoval přímo kontrolovaný podnikatel. Pokud se Vás správce daně zeptá na něco nepříjemného, například kdo přesně se jednání účastnil, může působit podezřele, pokud si to budete chtít promyslet. U externího zástupce je to přirozené.

Dalším důvodem je osobní odstup - pokud se situace nevyvíjí dobře, reagují někteří poplatníci přehnaně a to situaci, zejména následnou konstruktivní komunikaci dále komplikujete.

Co správci daně během kontroly poskytnout

Správci daně musíte poskytnout především účetnictví a účetní doklady. Správce daně si zpravidla vyžádá i smlouvy a případně další dokumentaci, která s kontrolovanými transakcemi souvisí. Někdy ale vyžaduje obecně "vše, co s transakcemi souvisí" Podnikatelé jej pak zahrnou přepravními doklady, smlouvami se všemi dodatky, objednávkami apod.

Zde ale jednoznačně platí, že méně je zpravidla více. Pokud poskytnete informací a dokumentů moc, případně v příliš velkém detailu (například příliš detailní účetní zápisy, případně přílohy účetních dokladů), můžete si tím uškodit - správce daně například získá informace, na základě nichž dospěje k závěru, že některé služby nesouvisely s ekonomickou činností případně bude mít jiné pochybnosti.

Vždy je vhodné pečlivě zkontrolovat vše, co správci daně poskytnete a dávat jen to, co musíte. Občas se setkáváme s tím, že doklady jsou lepeny a použité papíry, na nichž je interní komunikace. Tím dáte správci daně potenciálně zbytečné informace, které mohou být při špatném pochopení použity proti vám. Zcela zbytečně.

Jednání v rámci daňové kontroly

Většina jednáních je korektních, myslete ale na to, že vše se může změnit a proto je důležité mít vše přesně zdokumentováno, pro případný soud. Na doklady byste měli mít předávací protokoly a do protokolů o ústních jednáních zanést vše podstatné. Zejména u výslechu svědků dochází při protokolování k různým nepřesnostem a ty pak mohou způsobit úplně jiné vyznění.

Pokud například svědek odpoví, že neví, kdo zboží přivezl, ale že měl červené auto, musí tam být zaneseno přesně toto. Pokud by tam bylo uvedeno jen že neví, nemělo by to žádnou hodnotu pro prokazování nákupu, on ale potvrdil, že byl u dodání zboží, jen neví, kdo jej dodal. To je s ohledem na časový odstup pochopitelné. Bohužel, protokoly se často kontrolují s několika hodinovým odstupem a ten, kdo nemá s kontrolami zkušenosti takovou drobnost často přehlédne.   

Proto doporučujeme, aby byl u důležitých výslechů zástupce přítomen. Má pak možnost nepřesnosti korigovat a případně bránit manipulativním otázkám správce daně a naopak získat vyjádření, která podporují vaši verzi.
Je to sice nákladnější, ale vyplatí se to. 

Pragmatický přístup k daňové kontrole

Vždy zvažte, co chcete v rámci kontroly dosáhnout. Dle našich zkušeností většina správců dělá jen svou práci a nemají zájem nikoho poškozovat. Pokud tedy přistoupíte ke kontrole od začátku konfliktně, nemusí se to vyplatit.  

Co je vaším cílem během kontroly

Vaším cílem by mělo být dovést řízení co nejrychleji do úspěšného konce, tedy například dosáhnout vrácení nadměrného odpočtu včas.
Úspěšným koncem může být i přiměřený doměrek, který bude znamenat velmi pravděpodobně klid na následující roky.
To neznamená nechat si vše líbit, ale ne každý má vše v pořádku.
Pokud je správcem daně zpochybněna „služební“ cesta do Chorvatska s celou rodinou a máte další „kostlivce ve skříni“, může být akceptace malého doměrku tím nejlepším, co můžete udělat.

Soudní spor se správcem daně - často vysoké náklady a nechtěná publicita

Spor se správcem daně bude zpravidla znamenat značné náklady na daňové poradce či advokáty (také vlastní náklady, zejm. časové) a nejistotu. Také je potřeba si uvědomit, že rozhodnutí soudů jsou veřejná (byť jména jsou u fyzických osob anonymizována) a tak je potřeba zvážit, zda jste připraveni „prát špinavé prádlo“ veřejně. A  někdy tak poskytovat citlivé informace konkurenci.

Kdy je potřeba "bojovat"

Pokud jde o náklady, které se opakují i v dalších letech či hrozí velký doměrek.

Stejně tak, pokud hrozí, že z doměrku bylo možné dovodit, že jste podváděli vědomě. Pak je vždy potřeba o doměrek bojovat, jinak může hrozit trestní stíhání. A pasivita při kontrole by mohla vzbudit dojem, že jste o tom, že jsou daně špatně vypočteny, věděli.

Ne každá "kontrola"  je daňová kontrola

Daňová kontrola je jen jednou z možností, jak může správce daně prověřovat daňové povinnosti. Dalšími způsoby takového prověřování jsou zejména

  • místní šetření (a to i u jiných subjektů v rámci vyhledávací činnosti),
  • postup k odstranění pochybností,
  • neformální prověřování.

Místní šetření jako skrytá kontrola

Každý z uvedených postupů má svá zákonná pravidla a měl by být aplikován na situace, kdy je vhodný. Tak například místní šetření by mělo být zahájeno v situaci, kdy jsou zpravidla prověřovány situace jednodušší a na místě.
Místní šetření by tak nemělo být zneužíváno k faktické daňové kontrole, kdy si správce daně poručí značné množství podkladů, navíc je chce dodat na úřad.

Možnost obrany proti nevhodnému postupu

Takovému nevhodnému postupu se lze bránit, například stížností či tím, že na výzvu nebude reagováno. Ideálně sdělte, proč podklady v daném rozsahu neposkytnete.

Chybu správce můžete i využít

Pokud necháte správce daně provést místní šetření a ten zjistí nějaké konkrétní nesrovnalosti, je povinen vás následně vyzvat k podání dodatečného přiznání. Pokud tak neučiní, nemůže uložit penále v případě doměrku. Místní šetření tak může být jakousi daňovou kontrolou nanečisto, kdy zjistíte, co správce daně rozporuje.
Po první fázi tak můžete zhodnotit objektivně situaci a rozhodnete se jak pokračovat dále. Zda budete bojovat, akceptujete doměření daně či „uhrajete remízu“. 

Často je v zájmu správce daně, aby ji uzavřel smírně a vyhnul se tak náročnému odvolacímu řízení či soudu.

V mnoha případech tedy může být výhodnější tento nezákonný postup akceptovat. Důslednou obranou totiž dosáhnete pouze toho, že bude zahájena daňová kontrola hned. 

Závěr

Daňová kontrola je složitá disciplína a mnohdy se jí vyhýbají i zkušení daňoví poradci. Určitě je tedy vhodné obrátit se na někoho, kdo s ní má zkušenosti a ví jak na to. Pokud se přesto rozhodnete absolvovat ji sami,  budeme doufat, že informace v našem článku vám ji pomohou zdárně zvládnout. Pokud nikoliv, rádi vám pomůžeme.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM