Blog

Přehled státních podpor a úlev - druhá vlna koronaviru

 • 23. 10. 2020
 • Mzdy, Daň z příjmů, Koronavirus a státní podpory
 • BREDFORD Consulting

S druhou vlnou koronaviru byly schváleny další podpory podnikatelům. V článku je přehled dotací: Antivirus, ošetřovné, kompenzační bonus OSVČ, s.r.o.

Přehled státních podpor a úlev - druhá vlna koronaviru

V souvislosti s druhou vlnou koronaviru byly schváleny další úlevy a dotační programy na podporu zasaženým subjektům. V tomto článku naleznete základní přehled vybraných forem pomoci.

Daňová opatření

Daňovým subjektům, jejichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021, jsou prominuty:

 • úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 (popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020), pokud daň, k níž se úrok z prodlení váže, bude uhrazena nejpozději dne 31. 12. 2020,
 • zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2020 splatné do 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
 • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Tyto úlevy se týkají např. subjektů, které provozují restaurační zařízení či bary, pořádají kulturní představení, veletrhy, provozují vnitřní sportoviště a jiné činnosti uvedené v citovaném vládním usnesení.

Připomínáme, že všechny daňové subjekty mohou využít prostředků zakotvených v daňovém řádu, tedy například požádat správce daně o stanovení nižších záloh na daň, požádat o povolení posečkání úhrady daně (nebo rozložení úhrady na splátky) nebo o prominutí úroku z prodlení.

EET je aktuálně přerušena do 31. 12. 2022.

Náklady na zaměstnance

Karanténa zaměstnance

V případě nařízené karantény zaměstnancům lze čerpat prostředky z programu ANTIVIRUS A. Příspěvek kryje zaměstnavateli 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Nucené uzavření provozovny

Při nuceném uzavření provozovny mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy. Program ANTIVIRUS A kryje zaměstnavateli 100 % nákladů na mzdy, maximálně 50 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Program ANTIVIRUS A je platný do konce roku 2020 a blíže jsme se jím zabývali v našem předchozím článku.

Částečná nezaměstnanost

Zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům v plném rozsahu z důvodů hospodářských potíží (pokles poptávky, omezení dostupnosti zdrojů) způsobených dopady šíření koronaviru. Náklady na náhrady mzdy lze částečně pokrýt z programu ANTIVIRUS B. Ten poskytuje příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně 29 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení návrhu zákona o „kurzarbeitu“, byl i tento program prodloužen rozhodnutím vlády (ze dne 26. 10. 2020) do konce roku 2020.

Uzavření škol

Ošetřovné pro zaměstnance

Nárok budou mít rodiče dětí do 10 let, za celou dobu uzavření školských zařízení. Ošetřovné bylo stanoveno ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, s minimální částkou 400 Kč za kalendářní den. Podrobnosti naleznete v našem předchozím článku.

Ošetřovné pro OSVČ

Nárok na ošetřovné ve výši 400 Kč za kalendářní den budou mít OSVČ, které musí pečovat o dítě do 10 let či starší hendikepovanou osobu a nemohou tak vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Podporu nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. O dotaci za měsíc říjen lze žádat do 9.12.2020. Nově nebude potřeba dokládat žádná potvrzení, postačí podání žádosti přes on-line formulář. Bližší podmínky jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus

Nový kompenzační bonus je určen pro OSVČ, společníky „malých“ s.r.o. a osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Tato forma kompenzace je oproti jarní variantě více cílená přímo na postižené obory. Bližší informace naleznete v článku na webu Daňového konzultanta.

Nájemné

Pro podnikatele, kteří museli kvůli krizovým opatřením dočasně uzavřít provozovny, byla vypsána druhá výzva k programu COVID Nájemné. Podpora je určena pro podnikatele – nájemce, kteří provozují maloobchodní činnost nebo poskytují služby zákazníkům. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na období od 1. července do 30. září 2020. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021.

Oborové programy COVID

Další programy jsou cílené na konkrétní zasažené obory. Níže přinášíme jejich stručný přehled.

COVID Kultura II

 • Vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Podpora má dvě podoby:
  • Úhrada částí prokázaných výdajů na činnost výkonných umělců, odborných technických profesí a subjektů podnikajících v oblasti kultury.
  • Jednorázová podpora OSVČ ve výši 60 000 Kč.
 • Za období od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

COVID Ubytování

 • Vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Příspěvek na pokoj a noc, až 330 Kč v závislosti na kategorii ubytovacího zařízení.

COVID Cestovní ruch

 • Vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Podpora cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců.
 • Podpora určena na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020.
 • Max. výše podpory je 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020.

COVID Bus

 • Vyhlašuje Ministerstvo dopravy.
 • Příspěvek na sedadlo za den, až 135 Kč v závislosti na emisní třídě autobusu.
 • Kompenzace ztrát dopravců provozujících nepravidelnou autobusovou dopravu.
 • Za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020.

COVID Sport II

 • Vyhlašuje Národní sportovní agentura.
 • Podpora podnikatelských subjektů z oblasti sportu.
 • Podpora A – vybrané profesionální mistrovské soutěže.
 • Podpora B – pořadatelé sportovních akcí.

Budete-li chtít pomoci s nějakým z uvedených programů, kontaktujte nás na bredford@bredford.cz nebo telefonicky na 226 224 020, rádi Vám poradíme.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM