Blog

Ošetřovné, náhrada mzdy nebo nemocenské?

  • 25. 3. 2020
  • Mzdy
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní

Srovnání ošetřovného, náhrady mzdy za nemoc a nemocenské dávky - na jaké dávky máte nárok, pokud pečujete o dítě nebo máte nařízenou karanténu?

Ošetřovné, náhrada mzdy nebo nemocenské?

Co je ošetřovné, náhrada mzdy a nemocenské

Srovnání ošetřovného, náhrady mzdy za nemoc a nemocenské dávky - na jaké dávky máte nárok, pokud pečujete o dítě nebo máte nařízenou karanténu?

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která kryje zaměstnancům dobu nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu péče o dítě do 10 let či jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje péči. Nyní bude vyplácena rodičům z důvodu uzavření školských zařízení a to až na děti do 13 let věku. Dávka je vyplácena pouze zaměstnancům, nikoliv OSVČ.

Nemocenské je také dávka nemocenského pojištění, která zaměstnancům kryje dobu nepřítomnosti v zaměstnání v důsledku jejich pracovní neschopnosti či nařízené karantény, a to od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti či nařízené karantény je zaměstnanci vyplácena tzv. náhrada mzdy. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel ze svých prostředků, a to po dobu nepřítomnosti zaměstnance z různých objektivních příčin.

Kdo jej platí?

Ošetřovné hradí vždy Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ).

U pracovní neschopnosti či nařízené karantény má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, která je hrazena zaměstnavatelem (pokryje 1-14. kalendářní den pracovní neschopnosti); od 15. dne má zaměstnanec nárok na dávku nemocenského pojištění vyplácenou ČSSZ.

S ohledem na současnou situaci vláda navrhuje úhradu nákladů zaměstnavatelům v souvislosti s nařízenými karanténami zaměstnancům, a to ve výši 80% náhrady mzdy. V úterý 24. 3. 2020 schválila návrh zákona poslanecká sněmovna, ve středu 25.3.2020 bude schvalovat senát.

Jak dlouho se pobírá

Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den trvání potřeby ošetřování. Standardní délka je až 9 kalendářních dnů (u samoživitelek, které mají v péči dítě do 16 let až 16 dnů).

Aktuálně vláda i poslanecká sněmovna schválila pobírání ošetřovného po celou dobu uzavření školských zařízení pro děti do 13 let věku.. Senát bude o návrhu jednat ve středu 25.3.2020.

Náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem po dobu pracovní neschopnosti (či karantény) náleží zaměstnanci v průběhu 1.-14. dne pracovní neschopnosti. Je proplácena za zameškané směny.

Poté nastupuje od 15. kalendářního dne nepřítomnosti nemocenské, a pobírá se po dobu pracovní neschopnosti (či karantény), za každý kalendářní den.

Jaká je výše

Výše ošetřovného se počítá z příjmů zaměstnance ze předešlých 12 kalendářních měsíců. Procentní výměra je 60% z tzv. denního redukovaného vyměřovacího základu. ČSSZ vypočte průměr za kalendářní den, tento denní průměr poté upraví (sníží) dle zákonem daných hranic a ze sníženého průměru vyplácí 60%.

Náhrada mzdy se počítá z průměrného hodinového výdělku zaměstnance dosaženého za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy ze stejného průměru jako se proplácí např. dovolená. Hodinový průměr se sníží obdobným způsobem jako denní vyměřovací základ pro nemocenské dávky. Z takto sníženého hodinového průměru je vypláceno 60%. Těchto 60% je vypláceno zaměstnanci v čisté výši. Již se z něj tedy neplatí zákonné odvody a daň.

Nemocenské se počítá stejným způsobem jako ošetřovné. Jen při delším trvání se zvyšuje vyplácená procentní výměra. 15-30. kalendářní den 60% z tzv. denního redukovaného vyměřovacího základu, 31.- 60. kalendářní den 66%, a od 61. dne 72%.

Orientační výše denních plnění s ohledem na výši příjmů při 40hodinovém úvazku:

Měsíční hrubá mzda 20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč
Denní dávka ošetřovného za kalendářní den 356 Kč 533 Kč 683 Kč
Denní náhrada hrazená zaměstnavatelem za neopracovaný pracovní den (směnu) v průběhu 1-14.kal.dne 497 Kč 746 Kč 956 Kč
Denní dávka nemocenského pojištění za kalendářní den, tj. nemocenská 15-30. kalendářní den 356 Kč 533 Kč 683 Kč
Nemocenská dávka 31.-60. kalendářní den 391 Kč 586 Kč 751 Kč
Nemocenská dávka 61. kalendářní den a následující 427 Kč 640 Kč 820 Kč

Jak jej získat

A) Postup uplatnění náhrady mzdy a posléze nemocenské dávky při pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě

Na prokázání pracovní neschopnosti (nařízené karantény) se vystavuje elektronická eNeschopenka. V případě nařízené karantény ji vystaví lékař na základě telefonátu zaměstnance a po domluvě s Hygienickou stanicí či přímo na základě informace zaměstnance o návratu z rizikových oblastí. Elektronickou cestou se informace dostane k zaměstnavateli i ČSSZ. Zaměstnanec má i nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti (nařízení karantény).

Náhradu mzdy proplatí zaměstnavatel v rámci zúčtování mezd za dobu 1.-14. kalendářního dne. Pokud bude pracovní neschopnost (karanténa) delší než 15 kalendářní dnů, poskytne zaměstnavatel další informace rozhodné pro výplatu dávky ČSSZ a ta posléze hradí dávku přímo zaměstnanci.

 

B) Postup uplatnění ošetřovného v případě uzavření školského zařízení

Ošetřovné lze s ohledem na současnou situaci vyřešit také plně elektronicky. Uzavřené školské zařízení pošle na žádost rodiče tiskopis „Žádost o ošetřovné“ v elektronické podobě rodiči. Ten doplní rozhodné údaje a zašle je opět elektronicky zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně doplní rozhodné údaje a zašle Žádost na ČSSZ.

Dávku proplácí ČSSZ přímo zaměstnanci. Detailní postup pro uplatnění ošetřovného je uvedeno přímo na stránkách ČSSZ.

Aktuální návrh vlády počítá s ošetřovným i pro OSVČ. Navrhovaná částka je 424 Kč za kalendářní den bez ohledu na skutečnou výši příjmu OSVČ. I po tomto návrhu bude jednat poslanecká sněmovna v úterý 24. 3. 2020, resp. senát ve středu 25. 3. 2020.

Jakmile nám budou známy další podrobnosti a aktuální informace budeme Vás informovat.

Přečtěte si také o dalších mzdových aspektech nákazy koronavirem nebo článek s tipy na webu Daňového konzultanta, jak na prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM