Blog

Jak zmocnit daňového poradce k nahlížení do DIS+

  • 9. 2. 2023
  • Real estate tax, Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty
  • Jan Bonaventura, daňový poradce
Jak zmocnit daňového poradce k nahlížení do DIS+

Daňová informační schránka v nové verzi (DIS+) zpřístupňuje poplatníkům řadu užitečných informací o jejich daňových povinnostech ve vztahu k finančním úřadům. V DIS+ lze zejména dohledat aktuální stavy na osobních daňových účtech poplatníka, rychle identifikovat případné daňové nedoplatky i přeplatky.

Základním rozdílem oproti starší verzi DIS je možnost prostřednictvím DIS+ uskutečňovat oficiální podání pro finanční úřady, např. podávat daňová přiznání.

Jedná se tedy o užitečný informační nástroj, ke kterému by měl poplatník mít přístup, eventuálně poskytnout tento přístup svému daňovému poradci.

Dnes si popíšeme, jak umožnit daňovému poradci přistupovat do daňové schránky poplatníka.

1.     1. Přihlášení do DIS+

Do DIS+ vždy vstupujete jako fyzická osoba, která se identifikuje buď prostřednictvím zaručené identity občana, nebo způsobem umožňujícím vstup do datové schránky. Toto platí i v případě, kdy poplatníkem je právnická osoba – do DIS+ např. za s.r.o. vstupuje její jednatel fyzická osoba.

Web: www.mojedane.cz

 

Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.

Na další obrazovce zvolte způsob přihlášení – nejčastěji prostřednictvím identity občana či způsobem umožňujícím se přihlásit do datové schránky:

Při přihlašování prostřednictvím identity občana se objeví další obrazovka, kde vyberete způsob identifikace. Nejčastěji to bude bankovní identita:

V současnosti bankovní identitu umožňují následující banky:

Po kliknutí na příslušný způsob identifikace zadáte přihlašovací údaje do svého bankovnictví. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace DIS+.

Po přihlášení je načtena úvodní stránka aplikace, ve které jsou zobrazeny dlaždice DIS+ dostupné pro danou fyzickou osobu vstupující do systému DIS+. Následně je třeba kliknout na dlaždici DIS+, kterou chcete aktivovat a aktivaci potvrdit.

 

Aktivaci DIS+ je možné odmítnout kliknutím na tlačítko ZAVŘÍT OKNO. Tím není dotčena možnost aktivovat DIS+ později.

 

1.      2. Zmoocnění daňového poradce ke vstupu do Vaší DIS+

Pro zmocnění daňového poradce ke vstupu do vybrané DIS+ budete potřebovat 12místný kód, který Vám daňový poradce sdělí, případně číslo jeho občanského průkazu.

 

Po vstupu do konkrétní DIS+ prostřednictvím kliknutí na příslušnou dlaždici, případně po aktivaci dané DIS+, klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ:

Na další straně klikněte na tlačítko POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE PŘÍSTUPEM:

V dalším otevřeném okně zadejte identifikátor uživatele (12místný kód), nebo číslo občanského průkazu a klikněte na tlačítko POTVRZUJI SPRÁVNOST ÚDAJŮ a POKRAČOVAT.

V dalším kroku můžete nastavit rozsah oprávnění daňového poradce. Lze např. udělit kompletní práva nebo naopak omezit práva daňového poradce např. pouze na prohlížení údajů.

 

V posledním kroku SHRNUTÍ jen zkontrolujte zadané údaje a následně potvrďte pověření přístupem kliknutím na tlačítko ANO, CHCI POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE V UVEDENÉM ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ.

Udělené oprávnění k přístupu do DIS+ lze kdykoliv zrušit, omezit, rozšířit či změnit.

Jako skutečně poslední krok se následně z DIS+ odhlásíte.

 

S praktickým provedením aktivace DIS+ a udělením zmocnění Vám v případě potřeby rádi pomůžeme.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM