Blog

Jak uplatnit slevu na manžela či manželku?

 • 1. 6. 2023
 • Daň z příjmů
 • BREDFORD Consulting
Jak uplatnit slevu na manžela či manželku?

Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů umožňuje snížit daňovou povinnost poplatníka mimo jiné i za pomoci slevy na manžela či manželku. Pokud si chcete tuto slevu uplatnit, musíte splnit určité podmínky. V následujících řádcích se na tyto podmínky a další souvislosti podíváme blíže.

Výše slevy na manžela

Sleva na manžela či manželku pro zdaňovací období 2022 činí 24 840 Kč. Pokud je váš manžel držitelem průkazu ZTP/P, je daňová sleva dvojnásobná. Slevu je možné uplatnit jednou ročně buď formou ročního zúčtování u zaměstnavatele, nebo při podání daňového přiznání.

Je důležité poznamenat, že na rozdíl od daňového zvýhodnění na děti, sleva na manžela nevytváří nárok na daňový bonus.

 Podmínky pro uplatnění slevy na manžela

 1. Uzavřené manželství či registrované partnerství.
 2. Manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti.
 3. Příjem manžela nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000 Kč.

Pokud bylo manželství uzavřeno během roku, můžete si dle  § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů uplatnit snížení daně o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Co se započítává do příjmů manžela?

Zákon v § 35ba odst. 1 písm. b) přesně vymezuje, jaké příjmy se do limitu pro uplatnění slevy nezahrnují. Jedná se o následující příjmy:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 •  dávky osobám se zdravotním pojištěním,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 •  stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

,·     Pokud jste manželé a vlastníte majetek ve společném jmění manželů, příjem, který plyne jednomu z manželů nebo se pro účely daně považuje za příjem druhého z manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje.

Příjmy na přelomu roku

Zákon o daních z příjmů v  § 5 odst. 4 stanovuje, že příjmy ze závislé činnosti, které jsou vypláceny nejpozději do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, se považují za příjmy obdržené v tomto zdaňovacím období.

Příjmy ze zaměstnání, které obdržíte v lednu následujícího roku, se tedy počítají do limitu minulého zdaňovací období. U všech ostatních příjmů je rozhodující měsíc, ve kterém byl příjem vyplacen.

Jak prokázat slevu na manžela?

Slevu na manžela či manželku lze uplatnit ročně při podání daňového přiznání nebo ročního zúčtování, které za zaměstnance zpracovává zaměstnavatel.

K daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování je třeba doložit čestné prohlášení, které bude obsahovat identifikaci manžela a potvrzení o tom, že příjmy za dané zdaňovací období nepřesáhly částku 68 000 Kč. V případě, že má váš manžel či manželka zaměstnání, je třeba přiložit potvrzení vystavené zaměstnavatelem.

Dále je třeba doložit kopii dokladu prokazující totožnost manžela (například občanský průkaz).

U majitelů ZTP/P je kromě výše uvedených dokumentů nutné nárok na slevu prokázat kopií průkazu ZTP/P.

 Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro uplatnění slevy, můžete se obrátit na daňového poradce, který vám k této slevě může poskytnout potřebné informace.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM