Blog

Daňové a mzdové aspekty COVID-19

 • 26. 3. 2020
 • payroll management, Daň z příjmů, Koronavirus a státní podpory
 • BREDFORD Consulting

Přehled změn a novinek v oblasti daní a mezd s ohledem na COVID-19.

Daňové a mzdové aspekty COVID-19

S ohledem na aktuální situaci jsme připravili článek k obecným daňovým a mzdovým aspektům ve vazbě na opatření spojené s pandemií COVID-19. Níže naleznete základní přehled změn a novinek v oblasti daní a mezd.

Daně a pojistné

1)  Posun daňových přiznání

 • Přiznání k dani z příjmů lze podat do 1.7. 2020  - nejedná se ale o posun termínu, budou jen prominuty sankce. Pokud jste nám či jinému poradci udělili plnou moc či máte povinný audit, není potřeba řešit. Nedoporučujeme spoléhat na prominutí sankcí, má to četná úskalí. Více například v tomto článku.
 • Ti kdo nechtějí přiznání podat nyní a nechtějí zmocnit daňového poradce by měli dle našeho názoru podat žádost o prodloužení daňového přiznání  a minimalizovat tak potenciální sankce. Možný vzor dáváme k dispozici zde.

Pokud posunete termín podání, získáte prostor na další řešení, například přechod na hospodářský rok, což vám umožní zkompenzovat zisky roku 2019 s případnou ztrátou roku 2020  - více v dalším textu a příloze.

 • Byl posunut termín pro podání přehledu na zdravotní pojišťovnu, nelogicky nebyl posunut termín pro podání přehledu na správu sociálního zabezpečení – chyba snad bude opravena či posun tolerován. Opět se netýká našich účetních klientů a těch co jim zpracováváme DP – ti mají posun díky zplnomocnění daňového poradce.
 • Lze opožděně podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení – doporučujeme však podat „alespoň něco“ a pak případně opravit dodatečným přiznáním a nespoléhat na prominutí sankcí.
 • U pozdních plateb a pozdních podání lze stále využít pětidenní beztrestnou lhůtu.
 • Vždy je potřeba odvést pojistné a daň sraženou zaměstnanci – neodvedením by jste mohli spáchat trestný čin. Trestnost sice zaniká doplacením, k tomu však v některých situacích nemusíte mít příležitost, resp. prostředky.

2)  Posun plateb

 • Lze požádat o posečkání aktuálních plateb a zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů splatné od března dále. U záloh lze požádat o vrácení záloh za březen pokud byly zaplaceny – při splnění podmínek by mohly být vráceny i zálohy za prosinec.
 • U plateb doporučujeme zvážit, zda je posun vhodný – pokud očekáváte daňovou povinnost i za rok 2020, může to vést ke kumulaci závazků a problémům s likviditou v druhé polovině roku 2020 a roce 2021. Pokud peníze nemáte, jeví se závazky vůči státu v tuto chvíli jako „nejlevnější varianta“.
 • Pokud nebudete platit, doporučujeme podat žádost o posečkání – úrok je poté poloviční a  minimalizují se škody pro případ, že by FÚ neprominul vše. Při podání žádosti by mělo být zdůvodněno proč není možné zaplatit, doporučujeme to i vhodným způsobem doložit (bankovní výpis atd.).
 • Prominutí záloh na sociální a zdravotní pojistné pro OSVČ – prominuto je šest záloh od března do srpna. Jedná se tedy spíše o symbolickou podporu, doplatek bude ponížen jen o minimální zálohy, tedy cca 5 tis. Kč měsíčně. Pokud tedy platíte vyšší zálohy a peníze máte, doporučujeme opět zvážit zda je vhodné platby zastavit – rozdíl budete doplácet příští rok.

Pokud jste již březen zaplatili, bude vám záloha započtena na září.

 • U pojistného za zaměstnance zatím žádná liberace není – předpokládáme, že bude v budoucnu řešeno obdobně jako u daní, jisté to však není. Pokud pojistné nemůžete zaplatit, požádejte o splátkový kalendář.

3)  Posun a pozastavení EET

 • Není nutné začít evidovat tržby od května a ti co již evidují mohou přestat – technicky od uveřejnění novely, prakticky zřejmě okamžitě – pokud to pro vás není technický problém, evidujte do zveřejnění novely a neriskujte pozdější sankce, byť je to nepravděpodobné.

4)  Zpětné uplatnění ztrát

 • Ztrátu vykázanou za rok 2020 bude možné uplatnit za roky 2018 a 2019 – podmínky však nejsou známé.
 • Pokud vykazujete za rok 2019 zisk a očekáváte ztrátu  za rok 2020 můžete situaci řešit přechodem na hospodářský rok – spojíte dvě účetní období a díky tomu posunete placení daně a snížíte si základ daně. V případě, že by tato možnost pro vás byla zajímavá, neváhejte nás kontaktovat – nebudete muset čekat na novou právní úpravu. Toto řešení je však možné jen u účetních jednotek.

Mzdy

5)  Nepřítomnost zaměstnance na pracovišti z důvodu:

 Karantény zaměstnance

 • Karanténa nařízená lékařem či hygienou – řešeno klasickou neschopenkou, kterou 1.-14. kalendářní den kryje zaměstnavatel. V rámci programu ANTIVIRUS A by měl zaměstnavatel mít možnost získat plnou úhradu vyplacené náhrady mzdy.
 • Zaměstnavatel trvá na karanténě – zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.
 • HomeOffice - Zaměstnanec a zaměstnavatel se domluví na práci z domova (mělo by být podpořeno dohodou o výkonu práce z domova, optimálně dohodnout podmínky jako náhrady za vlastní prostředky apod.)

K tématu odkazujeme na náš dřívější článek

 • Uzavření školských zařízení
  1. Ošetřovné - Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) – prozatím je schválena vládou a poslaneckou sněmovnou výplata pro rodiče dětí mladších 13 let (tedy do dne 13tých narozenin) a též pro starší hendikepované děti po celou dobu uzavření školských zařízení. Plně hrazeno z prostředků ČSSZ. V průběhu péče se mohou rodiče libovolně střídat. Konkrétní postup střídání ošetřování a termínů proplácení těchto dávek dosud není známo. Podrobnosti by měli být k dispozici snad v řádu dnů.
  2. HomeOffice  - Zaměstnanec a zaměstnavatel se domluví na práci z domova (mělo by být podpořeno dohodou o výkonu práce z domova).

6)  Zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu:

Úplného uzavření provozovny - náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. Program ANTIVIRUS B – by měl pokrýt 80% takto vyplacené mzdy, informace zatím nejsou kompletní.

 • Z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců - náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. Program ANTIVIRUS C – by měl pokrýt 80% takto vyplacené náhrady mzdy.
 • Omezené dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele – náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. . Program ANTIVIRUS D – by měl pokrýt 50% takto vyplacené náhrady mzdy.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích – částečná nezaměstnanost dle českého zákoníku práce - náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Program ANTIVIRUS E – by měl pokrýt 50% takto vyplacené náhrady mzdy.

 7)  Připravovaná opatření a další možnosti řešení

 • Kurzarbeit (zkrácení pracovní doby, stát bude část mzdy doplácet)
 • Zvýhodněné úvěry
 • Dotace na financování provozních nákladů
 • Uplatnění náhrady škody na státu – doporučujeme oslovit advokáta.
 •  

Bližší informace naleznete mmj. na našem webu, například https://www.bredford.cz/cvid-19/, https://www.bredford.cz/osetrovne-nahrada-mzdy-nemocenske/

a pochopitelně také na oficiálních stránkách:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bstanosti+Antivirus_v3.pdf/55bab96e-2c40-3868-4ef2-286939fa6d56

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, budeme se pro Vás snažit najít vhodná řešení.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM