Blog

Daňová optimalizace

  • 3. 3. 2021
  • Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty
  • Jan Bonaventura, daňový poradce
Daňová optimalizace

Blíží se termín podání přiznání k dani z příjmů a mnozí podnikatelé řeší, jak si snížit daňový základ. Níže najdete několik tipů, jak si legálně snížit svou daň.

Kdy začít s optimalizací

Co nejdříve. Daňová optimalizace začíná již na začátku roku. S blížícím se koncem roku se okruh možných kroků zužuje a po jeho skončení již je značně omezen. Těsně před podáním daňového přiznání je již jen pár možností, přesto nějaké jsou.

Vhodná forma podnikání

Tu už zpětně nevyřešíte, ale můžete se zamyslet nad tím, zda by se Vám pro rok 2021 nevyplatilo například založení společnosti s ručením omezeným. Její zdanění je nižší než u fyzické osoby, která nemůže uplatňovat paušální výdaje. Pokud to pro vás bude výhodné, je potřeba zvolit správnou techniku přechodu na s.r.o.

Spolupráce

V případě, že podnikáte jako fyzická osoba, můžete zapojit někoho z rodiny, například manželku a přerozdělit na ní část příjmů. Vyhnete se tím možná vyšší sazbě daně z příjmů (23 % od roku 2021).
V některých případech se to ale nevyplatí, protože byste zbytečně platili dvojí odvody na pojištění. Nahlásit manžela či manželku zpětně jako spolupracující osobu by bylo docela odvážné, ale pokud již nahlášeni jsou, například proto, že podnikají, může se jednat o elegantní způsob, jak daně snížit i za rok 2020.

Paušální daň

Paušální daň je novinka pro rok 2021, a pokud jste podnikali již loni, do nového režimu vstoupit nemůžete, resp. musíte si počkat zase na rok 2022.

Pokud ale začínáte podnikat, vstoupit ještě můžete. Může to být pro vás výhodné. Pokud budete v paušálním režimu, můžete si vydělat až milion korun a zaplatíte jen cca 65.000 Kč na dani a pojistném. Zdanění menší než 7 % se už vyplatí, co myslíte?

Pokud podnikáte vy i manžel(ka), může být vhodná kombinace paušální daně a paušálních či prokázaných výdajů opravdu výhodná a vaše daně skutečně nízké. Opět to chce propočítat, abyste vše nastavili optimálně.

Daňově uznatelné výdaje

Nejběžnější způsob, jak snížit daň z příjmů, je nakupování. Například si koupíte auto, mobil či nábytek, případně si objednáte reklamu. Na to už je ale po skončení roku pozdě, protože se do výdajů započte jen do, co koupíte do konce roku. Pokud ty věci ale nepotřebujete, nekupujte je, zpravidla se to nevyplatí. Daňová úspora není často tak velká, jako ztráta na hodnotě. Hlavně u nových aut, která se odpisují dlouho, to většinou smysl nedává.

Mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020 a 2021

Majetek pořízený v roce 2020 a 2021 je možné odepsat rychleji. Například auta se tak odepisují jen dva roky, místo standardních pěti. Pořád ale platí, že zejména nová auta ztrácí hodnotu rychle, a tak se daňová optimalizace může prodražit. Promyslete tedy nákup dobře.
Pokud ale auto potřebujete, je nyní ideální čas. Rychlé odpisy se totiž počítají po měsících a pokud nákup odložíte na konec roku, daňových nákladů bude v roce 2021 méně, než když auto pořídíte dříve.

Daňová ztráta není vždy výhra

Daňovou optimalizací se zpravidla rozumí minimalizace daně. Jenže jít do ztráty se nemusí vyplatit. Daňová ztráta sice umožňuje snížit základ daně v dalších letech, zároveň ale výrazně prodlužuje lhůty pro daňovou kontrolu. Nejen pro rok, kdy byla ztráta vykázána, ale i pro roky následující, kdy ji můžete potenciálně uplatnit. Až o pět let.
Nemá tedy cenu vykazovat malou ztrátu a díky tomu riskovat, že přijde daňová kontrola a vás to bude stát výrazně více na sankcích a honorářích daňových poradců.

Pokud vám tedy hrozí ztráta, zvažte přerušení odpisů, rozpuštění opravných položek či jen neuplatnění části nákladů. Může se to v konečném důsledku vyplatit.

Zpětné uplatnění ztráty

Pokud vykážete za rok 2020 ztrátu, můžete ji nově uplatnit zpětně za předchozí dva roky (2018 a 2019). Díky tomu můžete získat zpět daně zaplacené v minulosti. Má to ale háček. Pokud to uděláte, prodlouží se vám lhůta pro daňovou kontrolu i za tyto roky. Zvažte tedy dobře, zda to za to stojí.

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

Do zákonu je nově zavedena možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty. Tuto možnost lze využít pro všechna následující období po vzniku ztráty. Důsledkem toho je, že se vám neprodlužuje lhůta pro daňovou kontrolu. Vyplatí se to u nízkých ztrát, kde odečet od základu daně by stejně hrál nevýznamnou roli. Vzdání se práva ale nelze vzít zpět

Optimální základ daně právnické osoby? 1999 Kč

To už je jen taková finesa. Základ daně se zaokrouhluje na 1.000 Kč dolů a daň do 200 Kč se nevyměřuje. Takže pokud například optimalizujete základ daně ztrátou či odpisy, vykažte 1.999 Kč.
Zaplatíte také nulu a skoro 2.000 Kč daňové ztráty si ušetříte do budoucna. Díky tomu ušetříte 380 Kč. Prkotina? Možná, ale 400 Kč byste asi do koše jen tak nezahodili.

Odpisy

Odpisy jsou „umělým“ výdajem a vyjadřují opotřebení majetku. Zákon umožňuje několik způsobů odepisování a každý z nich má své výhody. Pokud si můžete vybrat a víte jak, můžete pravidla využít ve svůj prospěch. Odpisy se dají přerušit, u rovnoměrných odpisů například uplatnit jen část. Díky tomu můžete někdy vykázat základ daně, jaký potřebujete a například se vyhnout ztrátě.

Jelikož nemusí být účetní a daňové odpisy shodné, můžete díky rozdílnému nastavení vykazovat účetní zisk (bude se líbit bankám či investorům), ale daňově být na nule. Samozřejmě by to mělo dávat smysl. Odpisovat auto 20 let by zpravidla nebylo to pravé ořechové.

Každopádně většina účetních nastavuje účetní odpisy shodné s daňovými. Je to jednoduché, často to ovšem není nejvýhodnější.

Daňové odpisy můžete navíc použít i po skončení roku – jak budete odpisovat se můžete rozhodnout až při podání přiznání. Pozor, metodu již měnit nemůžete, takže dobře zvažte, zda budete odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně. U každého majetku si můžete zvolit metodu odpisování, jakou chcete, ale je praktické zvolit jednu metodu pro jeden druh majetku. 

Odpisy nehmotného majetku

Od roku 2021 platí zcela nová pravidla pro daňové odpisování nehmotného majetku. Majetek pořízený od ledna 2021 se již odpisuje jen účetně a účetní odpisy jsou daňovým nákladem. Protože jsou účetní předpisy méně striktní než daňové, můžete si pravidla nastavit docela dost dle svých potřeb. Takže pokud jste si například pořídili program, ochrannou známku apod., můžete poměrně zásadně využít odpisy nehmotného majetku pro daňovou optimalizaci. Nová pravidla odpisování můžete aplikovat i pro majetek pořízený v roce 2020, ale není to nutné - zákon dává možnost volby.

Opravné položky

Stejně jako odpisy lze využít opravné položky k pohledávkám po splatnosti. Například u pohledávek s nominální hodnotou do 30.000 Kč, které jsou více než 12 měsíců po splatnosti lze vytvořit 100% opravnou položku. To, co jste zaplatili na dani, tak získáte zpět. Pozor, pokud chcete uplatnit opravnou položku daňově, musíte ji mít vytvořenou i účetně.

Rezervy

Rezervy už nejsou moc populární. Jen některé jsou daňově uznatelné a například u rezervy na opravy majetku je nutné deponovat částku rezervy na speciálním účtu. To výrazně snižuje atraktivitu rezerv jako nástroje daňové optimalizace, přesto ale někdy stojí za to, tvorbu rezervy na opravu majetku zvážit.

Tím, že můžete peníze poslat až před podáním přiznání, můžete rezervou reagovat na výkyvy v zisku. Pokud například víte, že příští rok zisky nebudou, může být rezerva cestou, jak se dani vyhnout.

Změna účetního období

Byl rok 2020 ziskový a rok 2021 čekáte horší, budete investovat a díky tomu si zvýšíte odpisy? Nebo jen chcete posunout placení daně? Možným řešením je změna účetního období. Například prostřednictvím fúze či přechodem na hospodářský rok.

V případě přechodu na takzvaný hospodářský rok je možné spojit předchozí kalendářní rok s částí následujícího období a dosáhnout tak účetního období dlouhého až 23 měsíců.
Zisk v roce 2020 tak lze zkompenzovat se ztrátou v roce 2021 či alespoň získat více času na daňovou optimalizaci.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM