Blog

Odklad platby DPH pro dopravce a prominutí záloh na silniční daň všem

  • 5. 4. 2022
  • Daň z přidané hodnoty
  • BREDFORD Consulting
Odklad platby DPH pro dopravce a prominutí záloh na silniční daň všem

Faktický odklad platby DPH pro dopravce do 31.10.2022

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině a za účelem zmírnění dopadu zvýšených cen paliv na veřejnost a ekonomiku ČR ministr financí Z. Stanjura dne 24.3.2022 prominul sankce za pozdní úhradu DPH (úrok z prodlení) dopravcům za podmínky, že dlužná DPH bude uhrazena do 31.10.2022

Čeho se prominutí týká:

Prominutí se vztahuje na sankce (úroky z prodlení) za pozdní platbu DPH za zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022, případně na I. a II. čtvrtletí 2022

Pozor: prominutí se týká pouze úroků z prodlení, nikoliv samotné DPH!

Koho se prominutí týká:

Právnických a fyzických osob, u kterých minimálně polovina příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy.

Podmínky prominutí

Plátce daně oznámí při podání přiznání k dani, že splňuje podmínky pro osvobození a zároveň dlužnou DPH dobrovolně uhradí ve lhůtě do 31.10.2022

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnná hlášení se podávají standardním způsobem.  

Faktický výsledek opatření

Pro uvedené plátce DPH došlo ke stanovení náhradní splatnosti DPH za příslušná zdaňovací období, tj. plátce DPH může bez jakýchkoliv sankcí uhradit své povinnosti v oblasti DPH v prodloužené lhůtě končící dne 31.10.2022.

Pokud však podmínky nesplníte (neoznámíte či zaplatíte pozdě), úroky budou předepsány za celou dobu.

Prominutí záloh na silniční daň

Dále ministr financí všem poplatníkům silniční daně prominul zálohy na silniční daň splatné 19.4., 15.7., 17.10. a 15.12.2022.

Poplatník nemusí pro prominutí záloh činit jakékoliv další kroky, zálohy stačí nezaplatit. Pokud již poplatník zálohy zaplatil, lze o vrácení těchto záloh správce daně požádat.

Silniční daň tak bude doplacena v termínu pro podání přiznání (daňová povinnost, která nezanikne v důsledku avizovaného zrušení silniční daně u některých vozidel).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM