Blog

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – Antivirus C

 • 25. 6. 2020
 • Mzdy
 • BREDFORD Consulting

Antivirus C stručně a přehledně podmínky prominutí pojistného.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – Antivirus C

V pátek 19. června prezident ČR podepsal zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními (o návrhu jsme spolu s ostatními opatřeními informovali např. zde). V rámci programu Antivirus C je zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, bez ohledu na to, zda byl nějakým způsobem ovlivněn dopadem pandemie COVID-19, prominuta platba pojistného hrazeného za zaměstnavatele (24,8 % z vyměřovacího základu) za měsíc červen, červenec a srpen 2020.

 

Podmínky prominutí pojistného se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc a jsou následující:

 • počet zaměstnanců v pracovní poměru účastných nemocenského pojištění nepřesáhne v posledním dni kalendářního měsíce 50 osob;
 • počet zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci činí alespoň 90 % ve srovnání s březnem 2020;  
 • měsíční úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění činí alespoň 90 % ve srovnání s březnem 2020;
 • pojistné sražené zaměstnancům (6,5 % vyměřovacího základu) je uhrazeno v řádném termínu, tj. nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce;
 • za daný měsíc zaměstnavatel zároveň nečerpá podporu z programu Antivirus (ani v jednom z režimů A či B);
 • lze uplatnit maximálně z vyměřovacího základu zaměstnance odpovídajícího 1,5 násobku průměrné mzdy (cca 52 253 Kč).

 

Nárok na prominutí pojistného nemá:

 • příspěvková a státní organizace;
 • poskytovatel zdravotních služeb, jehož služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění;
 • daňový nerezident (vyjma rezidenta EU nebo EHP, který dosáhl většinu svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období na území České Republiky).  

Prominutí pojistného lze uplatnit jen za ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá k poslednímu dni v měsíci a nebyla jim zaměstnavatelem dána výpověď z důvodu nadbytečnosti, zrušení či přemístění zaměstnavatele.

Snížení odvodu pojistného je uplatněno v rámci měsíčního přehledu pojistného a toto snížení nelze uplatnit zpětně. 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM