ZAVŘÍT
Zpět nahoru

Program ANTIVIRUS aktuálně – září 2020

Rozhodnutím vlády ze dne 24. 8. 2020 došlo k prodloužení programu ANTIVIRUS A a B do 31. 10. 2020.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací, kdy dochází oproti jaru k nárůstu uvalených karantén, není vyloučeno, že situací bude zasažen i zaměstnavatel, který dosud tyto programy nevyužíval. Považujeme proto za rozumné tyto programy připomenout.

Poskytnutí příspěvku z programu ANTIVIRUS A či B předchází uzavření smlouvy s Úřadem práce, přičemž jednotlivé programy kryjí následující situace.

Režim A kompenzuje:

    • nucené omezení provozu (uzavření provozoven),
    • nařízení karantény zaměstnancům.

Příspěvek činí 80 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů, max. 39 000 Kč.

Režim B se vztahuje na související hospodářské potíže:

    • omezení dostupnosti vstupů,
    • omezení z důvodu karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců,
    • omezení poptávky.

Příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů, max. 29 000 Kč.

Blíže k programu viz náš předchozí článek, v části „Zaměstnavatel nemůže provozovat činnost zcela či částečně – překážka na straně zaměstnavatele“.

Naopak program ANTIVIRUS C (prominutí části pojistného na sociální zabezpečení) prodloužen není a nebude. Platil tedy pouze pro měsíce červen, červenec a srpen.

Vládní program Antivirus by měl ideálně od listopadu nahradit zákonem upravený „kurzarbeit“.  Kurzarbeit bude používán v případě zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Stát bude hradit zaměstnancům 70 % výpadku čisté mzdy prostřednictvím zaměstnavatele. Jednotlivé podmínky zákona se nyní připravují. Situaci budeme sledovat a o jejím vývoji Vás budeme informovat.

V případě, že potřebujete s aplikací programu Antivirus pomoci, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.