Blog

Novinky ve státní podpoře zmírnění dopadů pandemie COVID-19

 • 4. 8. 2020
 • Mzdy, Koronavirus a státní podpory
 • BREDFORD Consulting

Novinky v oblasti státní podpory s cílem zmírnění hospodářských dopadů pandemie COVID-19: kompenzační bonus, změny v ošetřovném, Antivirus C a další.

Novinky ve státní podpoře zmírnění dopadů pandemie COVID-19

Poslední dny přinesly několik novinek v oblasti státní podpory s cílem zmírnění hospodářských dopadů pandemie COVID-19. (Aktualizováno k 4. 8. 2020)

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Kompenzační bonus pro společníky společnosti s ručením omezeným je poskytován za obdobných podmínek jako bonus pro OSVČ.

 • Je určen pro s.r.o. s maximálně dvěma společníky (fyzickými osobami), či více společníky, pokud jsou všichni členy jedné rodiny.
 • Za období od 12.3.2020 do 8.6.2020, pokud došlo k omezení výkonu činnosti s.r.o.
 • Obrat s.r.o. za ukončené zdaňovací období musí být vyšší než 180 tis Kč.
 • Více podrobností v článku na webu Daňového konzultanta

Snížení penále z opožděných plateb pojistného na sociální zabezpečení hrazeného za zaměstnavatele

Platby pojistného na sociální zabezpečení hrazeného za zaměstnavatele (24,8% z vyměřovacího základu) lze za měsíce květen až červenec 2020 uhradit později, a to až do 20. října 2020.

 • Pokud bude toto pojistné připsáno na účet ČSSZ do 20.10.2020 bude sníženo penále za pozdní platbu o 80%, tj. penále bude činit 0,01% za každý den prodlení, tedy cca 3,65% p.a..
 • Pokud by takto snížené penále bylo nižší, než 1 000 Kč nebude zaměstnavateli předepsáno k úhradě.
 • Podmínkou pro snížení penále je včasný odvod pojistného hrazeného z mezd zaměstnanců (6,5% z vyměřovacího základu) a včasné podání „Přehledu o výši pojistného“, tj. obojí do 20 dne následujícího měsíce.
 • Pokud by dlužné pojistné bylo uhrazeno až 21.10.2020 a později, bylo by doměřeno penále za celé období v plné výši, tj. 0,05% za každý den prodlení.
 • Pro snížení penále nebude potřeba podávat žádost, za dodržení uvedených podmínek bude penále poníženo automaticky.
 • Tato podpora není slučitelná s poskytnutím prostředků z programu ANTIRUS A a B v daném měsíci. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku z programu ANTIVIRUS A a B je včasný odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Dočasné změny v ošetřovném

V souvislosti s mimořádnými opatřeními došlo také k dočasným změnám ve vyplácení nemocenské dávky – ošetřovného.

 • Od 1.4.2020 do 30.6.2020 došlo k navýšení ošetřovného na 80% denního vyměřovacího základu.
 • Dále mají od 11.3.2020 do 30.6.2020 nárok na ošetřovné také rodiče pracující na DPP či DPČ.
 • Po opětovném otevření školských zařízení zůstávalo ošetřovné nadále i rodičům, kteří nechají děti z objektivních důvodů doma.
 • Od 1.7.2020 platí původní stav platný před vyhlášením mimořádných opatření.
 • Bližší informace hledejte prosím v našem článku, kde jsou změny v ošetřovném shrnuty.

ANTIVIRUS C – dočasné odpuštění pojistného na sociální zabezpečení hrazeného za zaměstnavatele

Poslanecká sněmovna schválila 29.5.2020 návrh na odpuštění pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců v pracovním poměru.

 • Do limitu se počítají zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
 • Jedná se o odpuštění plateb hrazených zaměstnavatelem (24,8% z vyměřovacího základu) za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
 • Tato podpora nebude znamenat další administrativní zátěž jako v programu ANTIVIRUS A a B, zaměstnavatel pouze na měsíčně podávaném „Přehledu o výši pojistného“ uvede tuto skutečnost, a zaplatí pouze pojistné hrazené z mezd zaměstnanců (6,5% z vyměřovacího základu).
 • Zaměstnavatel ovšem nesmí propustit více než 10% zaměstnanců oproti stavu v březnu 2020 a objem mezd nesmí činit méně než 90% objemu mezd v březnu 2020.
 • Podmínky pro odpuštění pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť.
 • Pokud bude chtít zaměstnavatel využít tohoto odpuštění plateb pojistného, nemůže v daném měsíci čerpat prostředky z programu ANTIVIRUS A a B.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM