Blog

Izolačka - mimořádný příspěvek v případě karantény a izolace

  • 9. 3. 2021
  • Mzdy, Koronavirus a státní podpory
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní

Dne 5.3.2021 nabyl účinnosti zákon 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě či izolaci (označován jako Izolačka) ve výši 370,- Kč/den, díky kterému je možné zvýšit zaměstnancům nemocenské náhrady a tento příspěvek za nárokovat i u České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Budou mít na Izolačku nárok vaši zaměstnanci?

Izolačka - mimořádný příspěvek v případě karantény a izolace

Kdy má zaměstnanec na izolačku nárok?

  • Zaměstnanec je v nařízené karanténě či izolaci od 1.3.2021.
    Pozor, informace o karanténě či izolaci musí být uvedena na e-Neschopence Informujte své zaměstnance, aby u svého lékaře vyžadovali uvedení těchto informací do systému e-neschopenek, jakékoliv zpětné úpravy jsou velmi komplikované a mohly by vést k neuznání nároku na náhradu příspěvku ze strany ČSSZ.
  • Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění.

Kdy příspěvek poskytnout nelze?

Příspěvek nelze poskytnout v případě karantény či izolace nařízené do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních cest.

Kolik příspěvek činí?

Příspěvek činí 370 Kč/den v karanténě či izolaci. Součet nemocenské náhrady a příspěvku nesmí být vyšší než 90 % průměrného hrubého výdělku. Pokud bude součet vyšší, příspěvek se krátí.

Jak dlouho ho lze příspěvek čerpat?

Izolačku je možné čerpat nejdéle po dobu prvních 14 dní od data nařízení karantény či izolace.

Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa či izolace před 1.3.2021, pak mu vzniká nárok na mimořádný příspěvek ode dne platnosti zákona, tedy až od 5.3.2021.

O kolik méně zaměstnanec získá

To záleží na jeho výdělku. Vzhledem k tomu, že se příspěvek nedaní, může většina zaměstnanců dostat vyšší čistý příjem, než kdyby pracovali, byť je omezen zmíněnými 90 %.
Limit je totiž stanoven pro hrubý příjem a čistý příjem omezen není. To může v některých případech motivovat zaměstnance k tomu, aby se do karantény snažili dostat i když k tomu nebude důvod - finančně si někteří polepší a nemusí pracovat.

Jak mají postupovat zaměstnavatelé

Zaměstnavatelé si příspěvek mohou odečíst od svého odvodu pojistného. V případě, že se dostane s odvody do mínusu, může si požádat o přeplatek. Vzhledem tomu, že se jedná o novinku, není jasné, jak rychle budou správy sociálního zabezpečení přeplatky posílat.

Zaměstnavatel musí uhradit příspěvek nejdříve ze svého?

Zákon v tomto ohledu není zcela jasný - na jednu stranu předpokládá poskytnutí za příslušné období, tedy období, kdy karanténa proběhla, na druhou stranu umožňuje uhradit jej do konce druhého měsíce po měsíci, v němž si zaměstnavatel příspěvek odečetl od pojistného.
Zaměstnavatel by tedy měl mít možnost počkat, až prostředky od státu obdrží.
Zaměstnavatel každopádně musí uhradit zaměstnanci standardní náhrady mzdy, o něž si odvody nesníží. Náklady může částečně pokrýt příspěvek z programu Antivirus.
Tak či tak poskytování zaměstnavatele zatíží a veškeré náklady na platby od státu neobdrží. Zejména pro malé podnikatele může být administrativa, platby náhrad a zejména výpadek práce zaměstnance velmi zatěžující. 

Je s izolačkou spojena dodatečná administrativa?

Není, informaci o sníženém odvodu oznámí zaměstnavatel ČSSZ v pravidelně podávaném měsíčním přehledu. Stačí tedy dát informaci vaší mzdové účetní, že má příspěvek na Izolačku do přehledů zahrnout.

Daní se příjmy z Izolačky?

Ne, stejně jako standardní nemocenské náhrady jsou tyto příjmy pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu.

Máte k izolačce další dotazy? Můžete se obrátit na naše mzdové účetní, které vám rády poradí.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM