Blog

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek od února 2023

  • 12. 1. 2023
  • payroll management
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek od února 2023

 

Zájem zaměstnanců o zkrácené úvazky v České republice stoupá. Největší oblibě se těší mezi studenty a ženami na mateřské/rodičovské dovolené. Čeští zaměstnavatelé nejsou ale ve většině případů poskytování zkrácených úvazků příliš nakloněni. Stát je chce motivovat, aby toto své uvažování změnili a přišel proto nově se slevou na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek.

 

Jakou slevu na pojistném novela umožňuje

 

 

Nový zákon 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, umožní zaměstnavatelům od 1. února 2023 u vybraných skupin zaměstnanců uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců.

 

Zaměstnanci změnu ve své čisté mzdě neuvidí. Sleva se týká části pojistného, které hradí zaměstnavatel.

 

Koho se sleva na pojistném týká

 

 

Možnost využít slevu bude jen pro určité skupiny zaměstnanců a za splnění určitých podmínek. Podmínky musí být splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

 

Omezení okruhu zaměstnanců

 

 Nárok vzniká pro zaměstnance, kteří jsou:

 

·         starší 55 let;

 

·         rodiče pečující o dítě mladší 10 let;

 

·         osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;

 

·         osoby připravující se na budoucí povolání studiem;

 

·         osoby, které nastoupili na rekvalifikaci jako uchazeči o zaměstnání v období 12 měsíců před poskytnutím slevy;

 

·         osoby s postižením;

 

·         mladší 21 let.

 

Omezení úvazku

 

U všech zmíněných skupin, až na skupinu osob mladších 21 let, novela stanovuje, že podmínkou pro uplatnění nároku na slevu je sjednání pracovní úvazku  v rozmezí  8 až 30 hodin týdně.

 

U osob mladších 21 let vzniká zaměstnavateli nárok na slevu bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

 

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních úvazků, sleva náleží pouze na jeden z nich. Přitom limity odpracovaných hodin se počítají dohromady za veškeré úvazky u daného zaměstnavatele.

 

Pro nárok na slevu, musí zaměstnanec odpracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 138 hodin v kalendářním měsíci, případně s ohledem na poměrnou část trvání pracovního poměru v daném měsíci. Tento limit platí i pro osoby mladší 21 let. Sjednaná výše úvazku u osob mladší 21 tedy není rozhodující, ale její skutečná odpracovaná výše již ano.

 

Pokud má zaměstnanec více pracovních úvazků u různých zaměstnavatelů, pak slevu uplatní pouze ten zaměstnavatel, který o ní požádá jako první. ČSSZ spustí na svém ePortálu službu, ve které bude moci zaměstnavatel ověřit, zda není u daného zaměstnance již sleva uplatňována.

 

Omezení výše příjmu

 

Nárok na slevu u konkrétního zaměstnance vzniká pouze za předpokladu, že úhrn vyměřovacích základů ze všech jeho úvazků u téhož zaměstnavatele je za kalendářní měsíc nižší nebo roven 1,5násobku průměrné mzdy. To je konkrétně pro rok 2023 Kč 60.486,- (1,5 x 40.324,- - průměrná mzda pro rok 2023 na základě nařízení vlády 290/2022 Sb.).

 

Dále musí být úhrn vyměřovacích základů konkrétního zaměstnance, ze všech jeho úvazků u tohoto zaměstnavatele, připadající na 1 hodinu z úhrnu v měsíci odpracovaných hodin maximálně ve výši 1,15 % průměrné mzdy, tj. pro rok 2023 Kč 463,726 (1,15 % z 40.324,-).

 

Co musí zaměstnavatel splnit, aby na slevu dosáhl

 

 

Pokud má zaměstnavatel zájem slevy využít a jeho zaměstnanci splňují podmínky, musí svůj záměr oznámit České správě sociálního zabezpečení. Učiní tak na předepsaném tiskopise nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, ve kterém se sleva uplatní. Za únor 2023 konkrétně do 20. 03. 2022.

 

Zaměstnavatel si odečte slevu z částky celkového pojistného za daný měsíc. Pro tento účel bude k dispozici aktualizovaný formulář Přehledu o výši pojistného.

 

Požadované formuláře prozatím nejsou k dispozici.

 

Zákon také stanovuje, že má zaměstnavatel povinnost vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, na které slevu uplatňuje a dále povinnost oznámit ukončení uplatňování slevy ve chvíli, kdy zároveň nekončí i pracovní poměr.

 

Povinnost pro zaměstnance

 

 

Aby měl zaměstnavatel možnost správně evidovat a uplatňovat slevu na pojistném, ukládá novela také informační povinnost pro zaměstnance vůči zaměstnavateli.  Například informoval-li zaměstnavatel zaměstnance o uplatnění slevy, musí mu zaměstnanec neprodleně sdělit, zda současně vykonává práci na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele.

 

Pokud zaměstnanec povinnost nesplní, nebo úmyslně uvede nepravdivé skutečnosti a sleva tak bude uplatněna chybně, má zaměstnavatel právo po zaměstnanci požadovat náhradu vzniklého penále.

 

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby si ověřili, zda jejich mzdový software je na uvedenou novinku řádně připraven. Pokud potřebuje se zavedením této novinky pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM