Blog

Novela zákoníku práce (změny účinné od 1.října 2023)

  • 27. 9. 2023
  • payroll management
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní
Novela zákoníku práce (změny účinné od 1.října 2023)

Poslední novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. vyhlášená dne 19. září 2023 přináší změny týkající především dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a „home officů“. Některé změny jsou s platností již od 1.října 2023, jejichž přehled najdete níže:

 

Změny v dohodách o pracích mimo pracovní poměr

 

Dohodami o pracích mimo pracovní poměr rozumíme dohody o provedení práce (dále jen DPP) a dohody o pracovní činnosti (dále jen DPČ).

Nárok na příplatky

Nově zákoník práce přiznává „dohodářům“ nárok na příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích.

Povinnost předem rozvrhovat pracovní dobu

Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit ho s ním nebo s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Upozorňujeme na vliv rozvržení pracovní doby na povinnost poskytování výše zmíněných příplatků.

Nárok na pracovní volno v případě překážek na straně zaměstnance

Nově budou mít „dohodáři“ nárok na volno při překážkách na straně zaměstnance (např. svatba, návštěva lékaře, pohřeb), ovšem bez nároku na náhradu odměny.

Možnost požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru

„Dohodář“ může požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, pokud byl v předchozích 12 měsících u tohoto zaměstnavatele činný na DPP či DPČ po dobu nejméně 180 dnů. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď. Od ledna 2024 bude z dohod nově nárok na dovolenou a změní se i limity pro odvod pojistného. Těmto změnám se budeme věnovat v dalších článcích.

Rozšířená informační povinnost u všech pracovních poměrů

Zavedeno bude rozšíření informační povinnosti u pracovních poměrů i u dohod (např. informace o příslušné správě sociálního zabezpečení), a též v případě vyslání. Novinkou je zejména zkrácení lhůty pro poskytnutí informací na 7 dnů místo stávajících 30 dnů (po vzniku pracovního poměru).

Home office

Změnám v práci na dálku se věnujeme v samostatném článku. Zásadní informací je stanovení paušální výše příspěvku na 4,60 Kč za hodinu takovéto práce. Do této výše je náhrada pro zaměstnance osvobozená. Je možné se rozhodnout také pro vykazovaní reálných nákladů, nebo vzniklé výdaje na základě dohody nekompenzovat vůbec.

Rodičovská dovolená

Písemná žádost s uvedením délky trvání rodičovské dovolené musí být zaměstnavateli oznámena nejméně 30 dnů předem.

 

Dalšími novinkami jsou např. přesčasy ve zdravotnictví, práva pečujících osob, změny v doručování pracovně právních dokumentů či odpočinek mezi směnami.

 

Pokud potřebujete se zavedením ustanovení vyplývající z této novely pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM