Blog

Mzdové aspekty nákazy koronavirem Covid-19

 • 19. 3. 2020
 • payroll management, Koronavirus a státní podpory
 • Zdeňka Černá, mzdová účetní

V souvislosti s rizikem nákazy koronavirem Covid-19 byla přijata některá opatření, jejichž dopady v oblasti mezd popisujeme v následujícím článku

Mzdové aspekty nákazy koronavirem Covid-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid-19 vyvstaly některé otázky související s odměňováním zaměstnanců. Informace k hlavním situacím uvádíme níže.

Karanténa zaměstnance

 1. Nařízená karanténa – na zaměstnance se vztahují vládní nařízení o karanténě (zejména návrat z rizikových oblastí, kontakt s nakaženým). Ve vztahu k výkonu práce mohou nastat dvě situace:
  1. Lékař na karanténu vydá klasickou neschopenku (funkční systém e-neschopenek nevyžaduje cestu zaměstnance k lékaři ani k zaměstnavateli – vše je řešeno elektronicky) – platí režim práce neschopného zaměstnance, prvních 14 kalendářních dnů hradí zaměstnavatel, v případě delšího trvání proplácí dávku ČSSZ.
   1. Zaměstnavatel proplácí zaměstnanci 60% z redukovaného průměrného hodinového výdělku v čisté výši – tedy z této částky již zaměstnavatel neplatí odvody a pojistné.
   2. ČSSZ proplácí 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu po prvních 30 dnů. (dále 66% a od 61 dne 72%).
  2. Zaměstnanec se domluví se zaměstnancem na práci z domova (mělo by být podpořeno písemnou dohodou v souladu se zákoníkem práce) – zaměstnanec je odměňován za odvedenou práci dle platných mzdových podmínek daného zaměstnance.
 2. Karanténu nenařídí hygiena, ale vyžaduje jí zaměstnavatel:
  1. Zaměstnavatel se domluví se zaměstnancem na práci z domova (viz. odstavec 1 bod b.
  2. Zaměstnavatel trvá na karanténě, a nebude zaměstnanci přidělovat práci - jedná se o překážku na straně zaměstnavatele dle §208 zákoníku práce a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.
  3. Zaměstnavatel se domluví se zaměstnancem na čerpání dovolené (Dovolenou lze i nařídit, ale pouze v případě, že zaměstnavatel její čerpání oznámí zaměstnanci písemně 14dní předem, pokud se nedomluví jinak. Zaměstnavatel nesmí zapomenout zohlednit zájmy zaměstnance a přihlédnout k plánu čerpání dovolené. Neučiní-li tak, páchá přestupek podle zákona o inspekci práce.).
  4. Zaměstnavatel se domluví se zaměstnanec na úpravě rozvrhu směn (musí jít o dohodu, dle zákoníku práce musí být zaměstnanec seznámen s rozvrhem směn 14dní předem, pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak).
 3. Karanténu nenařídí hygiena, ale požaduje jí zaměstnanec
  1. Zaměstnanec se domluví se zaměstnavatelem na práci z domova – viz. odstavec 1 bod b.
  2. Zaměstnavatel se domluví se zaměstnancem na čerpání dovolené – viz. odstavec 2 bod c.
  3. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy.

Péče o děti v souvislosti s uzavřením školských zařízení

 1. Školy vydají tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) standardně pro rodiče dětí do 10 let - ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době nepožaduje doručení originálu dokumentu, škola tedy může zaslat rozhodnutí rodiči elektronicky, ten jej doplní o požadované údaje a opět elektronicky jej doručí zaměstnavateli. (je lepší pokud škola potvrdí dokument elektronickým podpisem, ale není to vyžadováno).
  Zaměstnavatel poté postupuje jako u klasického Ošetřovného, jen opět nemusí odesílat na ČSSZ originál, protože jej jako takový ani nemá. Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, a v podstatě předpokládá, že zaměstnanec neodpracuje žádnou z rozvržených pracovních směn, nebo alespoň jejich většinu.
  Dávku ošetřovného hradí od prvního dne nepřítomnosti zaměstnance v práci ČSSZ a to ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Standardní délka vyplácení dávky ošetřovného je až 9 kalendářní dnů (16 kalendářních dnů v případě samoživitelek). Přičemž samotná potřeba ošetřování může trvat pochopitelně déle.
  Dne 17. 3. 2020 bylo na tiskové konferenci vlády uvedeno, že dojde k prodloužení výplaty dávky ošetřovného na celou dobu uzavření školských zařízení. Vláda chce nakonec opatření ohledně ošetřovného řešit zákonem a měla by o něm jednat v pátek 20. 3. 2020. V návrhu zákona je též ošetřovné pro OSVČ (jedna z částek, kterou pro OSVČ navrhují je cca 13tis měsíčně) a dále poskytování ošetřovného pro děti až do 15 let.
 2. Pokud se dohodnou zaměstnanec se zaměstnavatelem na práci z domova – zaměstnanec vykonává práci a je odměňován za odvedenou práci dle platných mzdových podmínek. Podmínky viz. odstavec 1 bod b.

Uzavření provozovny

Pokud dojde v souvislosti s vládními rozhodnutími k uzavření provozovny zaměstnavatele, zákoník práce mu prozatím nabízí tato řešení:

 1. Dochází k překážkám na straně zaměstnavatele dle §208 zákoníku práce a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.
 2. Pokud má zaměstnavatel možnost přesunout zaměstnance na jinou provozovnu v rámci místa výkonu práce, nebo ho převést na jinou práci - zaměstnanec je odměňován za odvedenou práci dle platných mzdových podmínek daného zaměstnance. Vždy s ohledem na povinnost informovat zaměstnance o rozvrhu směn 14 dní dopředu, nebo dříve dohodne-li se na tom se zaměstnancem.
 3. Nařídit zaměstnanci dovolenou – viz. podmínky v odstavci 1 bodě c.

Částečné omezení provozu

 1. Převedení zaměstnance na jinou práci, pokud je to možné. Tuto možnost by měl zaměstnavatel zvážit jako první.
 2. Překážka na straně zaměstnavatele – z důvodu přechodného nedostatku pracovních sil, nedostatečné dodávky materiálu pro rozjetí výroby, či poruchy na výrobním zařízení – dle části právnické veřejnosti by mělo spadat pod § 207 písm. a) - Prostoje a přerušení práce, kde má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.
 3. Překážka na straně zaměstnavatele tzv. Institut částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce - k dočasnému překlenutí nedostačené poptávky, či omezení odbytu. O částečné nezaměstnanosti se jedná s odbory, jsou-li na pracovišti, či vydáním vnitřního předpisu. Náhrada mzdy v tomto případě činí 60% průměrného výdělku.

Úřady práce také standardně poskytují příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, dle zákona o zaměstnanosti, a to dle specifických podmínek. Na vládní úrovni jsou za současné situace řešeny i další „záchranné programy“.

Odpuštění odvodů

Vláda dála zvažuje odpouštění části odvodů sociálního pojištění prozatím na úrovni OSVČ za období březen až červen.

O zrušení odvodů sociálního pojištění z mezd zaměstnanců se prozatím příliš neuvažuje. Na tiskové konferenci dne 18.3.2020 bylo řečeno, že odpuštění odvodu z mezd za měsíc únor, splatných k 20.03.2020 se určitě přistupovat nebude.

Pro úplnost uvádíme, že všechny výše jmenované náhrady mzdy jsou pouze náhradou za neodpracovanou dobu, tedy za odpracovanou dobu by měli být zaměstnanci placeni dle platně sjednaných mzdových podmínek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, budeme se pro Vás snažit najít vhodná řešení.

Informace se neustále mění i průběhu dne, jednotlivé kroky vlády, které ovlivní výše zmíněné, budeme sledovat a informace průběžně aktualizovat.

Zdroje:

Zákoník práce

https://www.mpsv.cz/

https://www.vlada.cz/

https://www.komora.cz/news/felix-a-spol-advokatni-kancelar-pracovnepravni-dopady-covid-19/

https://www.arws.cz/novinky-v-arrows/koronavirus-z-pohledu-zakoniku-prace

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/musim-chodit-do-prace-zeptejte-se-pravnicek-na-co-mate-v-dob/r~0388c74a67aa11eab408ac1f6b220ee8/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/malacova-zvazuje-docasne-odpusteni-socialnich-odvodu-zivnostnikum/1868422

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM