Blog

Aktuality ve mzdové oblasti v roce 2024

  • 28. 12. 2023
  • payroll management
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní
Aktuality ve mzdové oblasti v roce 2024

Dovolte, abychom Vás seznámili s několika aktualitami ze mzdové problematiky pro rok 2024.

Navýšení minimální mzdy

Od 1.1.2024 dochází k navýšení minimální mzdy na úroveň Kč 18.600,- (hodinové na Kč 112,50). S tím je spojené zvýšení minimálního zdravotní pojištění zaměstnanců na Kč 2.511,-. Došlo k také k navýšení zaručené mzdy u určitých skupin prací.

Změny v sociálním pojištění

Dochází k navýšení maximálního vyměřovací základu pro placení sociální pojištění pro rok 2024 na Kč 2.110.416,-.

Je znovuzavedeno nemocenské pojištění zaměstnanců, čímž dojde k navýšení celkové sazby pojistného hrazeného zaměstnancem na 7,1% z dosud platných 6,5%.

Daňové změny ve mzdové oblasti

V daňových předpisech dochází pro rok 2024:

·         ke zrušení slevy na studenta,

·         snížení limitu pro 23%tní daň z příjmu fyzických osob na 3xnásobek místo 4xnásobku průměrné mzdy (tedy z částky platné pro rok 2023 Kč 161.296,- měsíčně na Kč 131.091,- měsíčně),

·         omezení osvobození nepeněžních benefitů a to do výše poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 Kč 21.983,- ročně),

·         omezení slevy na manžela/manželku pouze na rodiny, které pečují o děti do 3 let,

·         zrušení školkovného.

Ročního zúčtování daní za rok 2023 se uvedené změny nedotknou.

Navýší se cestovní náhrady:

·         pro 5-12 hodin Kč 140,- až 160,-;

·         pro 12-18 hodin Kč 212,- až 256,-;

·         více než 18 hodin Kč 333,- až 398,-.

V návaznosti na zvýšení cestovních náhrad dojde k navýšení limitu osvobození příspěvku na stravování na Kč 116,20 (70% max.sazby pro 5-12hodin).

Dovolená u „dohodářů“

U dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. u dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) dochází od 1.1.2024 ke vzniku nároku na dovolenou. Tyto změny navazuji na ustanovení platná již od 1.10.2023.

Podmínky nároku na dovolenou

Princip stanovení nároku na dovolenou vychází z těchto podmínek:

1)      Pro účely dovolené je u „dohodářů“ je stanovená fiktivní týdenní pracovní doby 20 hodin týdně (§77 odst.8) ZP);

2)      Nutnosti trvání dohody po dobu minimálně 4 týdnů (§213 ZP);

3)      Odpracování minimálně 80 hodin (u DPČ vč. dob považovaných dle § 348 odst.1 ZP za výkon práce – např. samotné čerpání dovolené).

Pro vznik nároku je potřeba splnit jak bod 2 (práce po dobu 4 týdnů) tak bod 3 (minimálně 80 hodin).

Například u DPČ, uzavřené na 6 týdnů s pracovní dobou 10 hodin týdně nárok na dovolenou nevznikne, neboť dohoda sice trvala více než 4 týdny, ale odpracovaná doba byla méně než 80 hodin.

Pro účely limitu 300 hodin u DPP se samotné čerpání dovolené do tohoto limitu nepočítá. Pokud odměna z dohody vč. náhrady za čerpanou dovolenou překročí stanovený limit (nyní Kč 10.000,-), pochopitelně bude celá odměna podléhat zákonným odvodům.

Výpočet nároku na dovolenou

Výpočet nároku na dovolenou je potom stejný jako u klasických pracovních poměrů.

Na příkladu typické DPP při dodržení limitu 300 hodin a tedy uvažovaných cca 25 hodin měsíčně bude při stanoveném nároku na dovolenou ve výměře 4 týdnů ročně výpočet nároku následující.

Průměrná týdenní pracovní doba bude 300hodin/52 týdnů = 5,8 hodin. Roční nárok na dovolenou bude tedy 5,8hodin *4 týdny= 23,2 hodin; tedy zaokrouhleno na celé hodiny nahoru nárok na 24 hodin dovolené za celý rok.

Navýšení nákladů

Pozor, v tomto případě, na stanovení hodinové odměny pro dodržení limitu. V případě hodinové mzdy Kč 400,- za hodinu a 25 hodinách měsíčně (300hodin/12měsíců) tj.  Kč 10.000,- měsíčně, dochází minimálně v měsíci čerpání dovolené k překročení limitu a tedy k odvodu zákonných odvodů. Je potřeba také myslet na to, že právě průměrnou hodinovou mzdou zde ve výši Kč 400,- bude proplácena dovolená. Náklady na „dohodáře“ se v námi uvažovaném případě navýší o dalších (24hodin * 400,-) Kč 9.600,- + odvodová povinnost.

Optimální hodinová sazba by tak v  případě propočtu na 27 hodin měsíčně (324hod/12měsíců) činila Kč 370,37 (10.000,-/27hod).

Limit 10.000,- je platný do 30.06.2024. Od 1.7.2024 dochází k další úpravě dohod, kdy dojde k zavedení 2 limitů pro vznik odvodové povinnosti. Pro případ, že bude mít zaměstnanec DPP u jednoho zaměstnavatele bude tento limit Kč 10.500,- měsíčně, pokud bude mít zaměstnavatelů více je souhrnný limit částka Kč 17.500,- měsíčně.

Limit pro vznik odvodové povinnosti u DPČ zůstává tak jako v roce 2023 na úrovni Kč 4.000,- měsíčně.

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby si ověřili, zda jejich mzdový software je na uvedené změny řádně připraven. Pokud potřebuje se zavedením těchto novinek pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM