Ústavní soud odmítl ústavní stížnost ohledně placení pojistného za roky 2006 a 2007

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Ježek Software jako zjevně neopodstatněnou a tím v podstatě potvrdil předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zaujal stanovisko, že legislativní  chybu v zákoně bylo možné překlenout výkladem.V současnosti je tedy jen velmi málo pravděpodobné, že soudní spory, jichž se účastní další firmy, budou pro zaměstnavatele úspěšné.

Plný text usnesení I.ÚS 1904/10 naleznete zde