Ručení za nezaplacenou daň – posun účinnosti od 1. 10. 2013

Vážení klienti,

GFŘ dnes vydalo informaci, že nebude využívat ručitelství příjemce plnění v případě, že tento nezaplatí daň na účet registrovaný správcem daně a to pokud povinnost ručení vznikne do 30. 9. 2013.

Fakticky toto znamená posun účinnosti daného ustanovení neboť i v případech, kdy povinnost ručení vznikne, správce nebude nedoplatek po příjemci vymáhat.

Důvodem je zejména to, že správci daně nezvládli zveřejnit všechny účty jak zákon předpokládá. Je tedy možné, že právě Váš účet nebude od 1. 4. 2013 zveřejněn, přestože bylo oznámení zasláno.

Z uvedeného každopádně vyplývá, že minimálně do 30. 9. 2013 není nutné ověřovat zda je účet poskytovatele plnění registrován

Plný text informace najdete zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že v legislativním procesu je nyní návrh, že se uvedené ustanovení bude vztahovat pouze na platby, převyšující dvojnásobek limitu pro hotovostní platbu. Pokud bude změna schválena, mohla by tato úprava vstoupit v platnost již v průběhu roku 2013.

S pozdravem

 

Jan Bonaventura

BREDFORD Consulting