První nespolehlivý plátce bude zveřejněn

Na webu daňové správy byla uveřejněna informace o tom, že dne 16.5. 2013 bude uveřejněna informace o prvním nespolehlivém plátci daně.

To prakticky znamená nutnost od zítřka ověřovat obchodní partnery (dodavatele), zda o nich není zveřejněna informace o tom, že se jedná o nespolehlivé plátce daně. Na webu však nebude uvedena informace, kteří plátci jsou nespolehliví, ale bude nutné ověřovat tuto skutečnost dle konkrétních DIČ partnerů.

Pokud by tomu tak bylo, riskujete, že můžete být vyzváni k ručení za neodvedenou daň, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde po zveřejnění této informace.

Upozorňujeme, že na ručení za daň neodvedenou nespolehlivým plátcem se nevztahuje rozhodnutí GFŘ o posunu aplikace ručení v případě platby na neregistrovaný účet – viz naše dřívější informace

Ověření toho, zda je váš dodavatel nespolehlivým plátcem je možné v účetních systémech případně na této stránce

V případě, že je plátce označen jako nespolehlivý, doporučujeme neprovádět úhradu na jeho účet, ale využít možnosti zaplatit daň na účet jeho místně příslušného správce daně. Toto právo doporučujeme sjednat ive smlouvách, aby jste se vyhnuli prodlení s placením svých soukromoprávních závazků.

V případě dotazů či potřeby řešení nás neváhejte kontaktovat

 

Jan Bonaventura

BREDFORD Consulting