ZAVŘÍT
Zpět nahoru

Ošetřovné pro OSVČ – jak na něj

Ačkoliv nejsou konečné podmínky stále známé, existují již základní informace k podmínkám výplaty, je jasné, že ošetřovné bude i pro OSVČ. Ošetřovné pro OSVČ je jedna z podpor pro podnikatele v rámci boje s epidemií COVID-19. Ošetřovné je zvláštní dotací pro ty podnikatele, kteří museli zůstat doma s dětmi kvůli uzavření škol.

Ošetřovné pro OSVČ – kdo bude mít nárok

  • OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let (v den podání žádosti musí být dítě mladší 13ti let), které navštěvují uzavřená školská zařízení – pokud se tedy vaše dítě blíží tomuto věku, je potřeba jednat rychle
  • OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
  • OSVČ pečující o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Výše ošetřovného pro OSVČ

Částka činí 424 Kč za den.

Další podmínky nároku

  • Pro OSVČ se musí jednat o hlavní činnost, podmínku tedy zpravidla nesplní ti, kteří jsou vedle podnikání zaměstnání
  • Na dítě/děti nesmí čerpat tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
  • Žadatel zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě – prokáže čestným prohlášením.
  • Žadatel musí být malým či středním podnikatelem – prokáže čestným prohlášením
    • zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  • Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením – zde není jasné, zda podmínku splní ti,kterým byla posečkána daň či o posečkání žádají v rámci dalších opatření v rámci epidemie COVID-19 

Kde žádost o ošetřovné podat

Žádosti se budou podávat u živnostenského odboru příslušných městských či obecních úřadů, prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz.

Pokud chcete žádost pomoci připravit či potřebujete více informací, kontaktujte na nás na mailu zdenka.cerna@bredford.cz

 

více informací naleznete v tomto článku pro web danovykonzultant.cz

informace o dalších příspěvcích v souvislosti s COVID-19