Guarantee for unpaid VAT – postponed

Vážení klienti,

GFŘ vydalo informaci, že nebude využívat ručitelství příjemce plnění v případě, že tento nezaplatí daň na účet registrovaný správcem daně a to pokud povinnost ručení vznikne do 31. 12. 2013 – opětovně tak posunulo aplikovatelnost tohoto ustanovení.

V případech, kdy povinnost ručení vznikne, správce nebude nedoplatek po příjemci vymáhat.

Z uvedeného každopádně vyplývá, že minimálně do 31. 12. 2013 není nutné ověřovat, zda je účet poskytovatele plnění registrován.

Plný text informace najdete zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf

Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že návrh na novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, aby se uvedené ustanovení vztahovalo pouze na platby, převyšující dvojnásobek limitu pro hotovostní platbu byl senátem zamítnut – není tak jasné kdy a jak bude sporné ustanovení změněno.

S pozdravem

 

Jan Bonaventura

BREDFORD Consulting